foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

My, zespół polonistów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie, zdecydowaliśmy się na przystąpienie naszej społeczności szkolnej do zainicjowanej przez dyrektora i nauczycieli SP 74 w Poznaniu Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej DLA POPRAWNEJ POLSZCZYZNY”. Pomysł wdrożenia projektu w PSP 2 w Jelczu-Laskowicach został przedstawiony przez wicedyrektor Izabelę Siedlecką, która zaprosiła do jego opracowania i realizacji nauczycielki języka polskiego: Aleksandrę Zubowską, Agnieszka Miłuch-Ziaję, Agnieszkę Mazur, Annę Pawlaczek, Martę Walorską, Kamilę Gwóźdź, Sylwię Kryłat, Aleksandrę Przybysz-Gworys. Impulsem do tego działania były nasze spostrzeżenia, że uczniowie popełniają z roku na rok coraz więcej błędów w zakresie poprawności językowej. Analizując prace uczniowskie, diagnozy przedmiotowe, sprawdziany zewnętrzne, stwierdziliśmy, że zauważalne jest nasilanie się powyższego zjawiska. Polszczyznę XXI w. cechuje niestety upowszechnienie różnorodnych niekorzystnych tendencji językowych, tj. kolokwializacja języka, skrótowość, przesadne nadużywanie wyrazów zapożyczonych, błędy w związkach frazeologicznych, wulgaryzacja i ubóstwo leksykalne oraz nagminne popełnianie błędów ortograficznych. Pomysłodawcy kampanii zadali sobie pytania:

„Jak temu zaradzić?

Czy istnieje szansa na powrót do dobrych praktyk językowych?

Czy wzorce językowe na nowo mają szansę wejść do potocznej polszczyzny?”

I stwierdzili: „W poszukiwaniu odpowiedzi na tak postawione pytania i w przekonaniu, że język ojczysty jest naszym dobrem narodowym, postanowiliśmy zorganizować Ogólnopolską Kampanię Społeczną - dla poprawnej polszczyzny.” My, poloniści PSP nr 2 w Jelczu-Laskowicach, uznaliśmy więc za zasadne włączenie się w realizację kampanii, a tym samym zaplanowaliśmy szereg działań zmierzających do krzewienia kultury języka polskiego wśród dzieci i młodzieży, ale także w najbliższym środowisku - w rodzinach i społeczności lokalnej. Serdecznie zapraszamy zatem do wspierania naszych działań i do aktywnego włączania się w ich realizację.  

Czytaj więcej...

W ramach Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej DLA POPRAWNEJ POLSZCZYZNY promującej krzewienie kultury języka polskiego wśród dzieci i młodzieży 28 października 2021r. odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny „Trudne wierszyki?” dla chętnych uczniów z klas czwartych. Zmagania ortograficzne otworzyła pani dyrektor Agata Skierska. zdjcie 1Konkurs uświetniła recytacja utworu poetyckiego Małgorzaty Strzałkowskiej „Burza jak marzenie” oraz prezentacja rymowanek Tomasza Elbanowskiego „Ortografia w wierszykach”. 23 uczestników musiało się zmierzyć z testem sprawdzającym znajomość ortograficznych Szkolny Konkurs Ortograficzny „Trudne wierszyki?” wierszyków, które poznali w klasie trzeciej na zajęciach „Ortografia jest prosta”. Przeprowadzenie konkursu poprzedziło przygotowanie gazetki przypominającej wyuczone teksty.Zdjcie 2

1.miejsce z wynikiem 50 pkt (na 51 możliwych do uzyskania) zajęła Amelia Twardowska z klasy 4d,

2. miejsce – Zofia Stępień z 4d,

3.miejsce ex aequo – Marcelina Woźny z 4a i Hanna Trojanowicz z 4c.

Czytaj więcej...

001 konkurs piekna nasza polska cala

Szkolny konkurs historyczno-plastyczny „Piękna nasza Polska cała” poświęcony był obchodom Święta Niepodległości – 11 listopada. Celem konkursu było ukazanie piękna ojczystej i umiłowanej ziemi, czyli Polski. Największe zainteresowanie konkursem było w klasach IV–V. Komisja przy ocenianiu brała pod uwagę samodzielność wykonania pracy, estetykę i pomysłowości. W pracach uczniów widoczne były: odwoływanie się do polskiej historii, szukanie śladów przeszłości, wątki polskich legend oraz pokazanie piękna polskiego krajobrazu w wyjątkowy sposób. Przyznano następujące nagrody:

 

 

Antonina Makowska Vd - 1 miejsce

Eliza Bielecka IVb - 2 miejsce

Olaf Hojnic Vb - 2 miejsce ex aequo

Adrian Jakubas IVd - 3 miejsce

Czytaj więcej...

010 czyste akweny 2021

W dniu 16 października 2021 r. została przeprowadzona przez Koło nr 6 PZW w Jelczu-Laskowicach cykliczna zbiórka śmieci w ramach akcji „Czyste akweny”. Zbiórka śmieci odbyła się na nabrzeżach zbiorników wodnych „Pierwszy Staw Jelczański”, 001 czyste akweny 2021„Staw Miłoszycki” oraz rezerwatu przyrody „Łacha Jelcz”.

Po blisko dwuletniej przerwie spowodowanej obostrzeniami sanitarnymi w związku z pandemią koronawirusa, wędkarze z Koła nr 6 w Jelczu-Laskowicach ponownie zaprosili do akcji zbierania śmieci uczniów z Koła Ekologicznego działającego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Jelczu-Laskowicach.

Oczyszczanie ze śmieci zbiorników wodnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice należy do wieloletniej tradycji Koła nr 6 PZW w Jelczu-Laskowicach. Wędkarze przeprowadzają zbieranie śmieci corocznie wiosną i jesienią. Złagodzenie obostrzeń sanitarnych umożliwiło wędkarzom powrót do współpracy z Kołem Ekologicznym PSP nr 2.

Czytaj więcej...

25 października 2021 r. w auli szkolnej odbyło się Pasowanie na Świetlika, czyli uroczyste włączenie uczniów klas pierwszych do grona dzieci świetlicowych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Jelczu-Laskowicach.                         Obraz4Ceremonia została przeprowadzona w dwóch turach. Podczas pierwszej gali ślubowali uczniowie z klasy I b i I d, natomiast później przysięgę złożyły dzieci z klasy I a i I c. Trzecioklasiści przywitali gości i młodszych kolegów wierszami. Następnie pierwszaki przystąpiły do bardzo ważnego testu gotowości świetlicowej, w którym została sprawdzona znajomość regulaminu świetlicy szkolnej. Podczas zabawy „Prawda–fałsz” dzieci udowodniły, że doskonale znają zasady obowiązujące w społeczności świetlicowej. Uczniowie popisali się również umiejętnościami wokalnymi, śpiewając piosenki nawet w języku francuskim.received 334557421766057

received 240947218027433Uwieńczeniem Pasowania na Świetlika było przyjęcie ślubowania przez panią dyrektor mgr Agatę Skierską i panią wicedyrektor mgr Bożenę Ganczarek. Po złożonej przysiędze każdy Świetlik otrzymał plakietkę, identyfikator, długopis, a także słodki podarunek. Głównymi celami Pasowania na Świetlika były: integracja wychowanków, rozwijanie poczucia więzi grupowej, wdrażanie do kulturalnego zachowania się podczas imprez świetlicowych i wprowadzenie w życie zasad oraz norm przebywania w świetlicy, rozwijanie umiejętności wspólnej, wesołej zabawy i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas gier. Nowym świetlikom życzymy wielu sukcesów w nauce oraz miłych chwil spędzonych w świetlicy :-)

Kliknij w zdjęcie by przejść do galerii

 

Wychowawcy świetlicy      

 Z początkiem października wychowawcy świetlicy zaprosili uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej z klas I-III do udziału w konkursie plastycznym pt.Piękna jesień kolorowa”. Technika prac była dowolna.received 291389462863753
Celem konkursu było:
- rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację przyrody,
- uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody jesienią,
- stworzenie możliwości wymiany doświadczeń artystycznych,
- umożliwienie uczniom zaprezentowania własnej twórczości. 
W konkursie wzięło udział 8 dzieci. Uczestnicy konkursu wykazali się dużą kreatywnością, wyobraźnią, pomysłowością i poczuciem estetyki. Podsumowanie konkursu odbyło się we wtorek 02.11.2021 r. Decyzją jury przyznano I, II i III miejsce oraz 5 wyróżnień. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, słodycze i upominki. Gratulujemy!                           

                                                                                                                             

 

Wychowawcy świetlicy

Copyright © 2022 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.