foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

Odpoczywaj na wsi

Zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym - "Odpoczywaj na wsi".

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej na temat wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności pokazującej walory naturalne, dziedzictwo kulturowe i kulinarne oraz różnorodność przyrodniczą obszarów wiejskich.

Pracę należy wykonać w formacie A3 w technice - rysunek, malarstwo lub grafika.

Autor rysunku: Maria Myszura (powiat kielecki)

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy zależnie od wieku mogą startować w kategoriach:
I grupa – klasy 0 - III
II grupa – klasy IV - VIII

 

Pracę należy dostarczyć do nauczyciela plastyki Pani Małgorzaty Waszak. Termin złożenia pracy - 28.09.2022 r. (środa) do godz. 10:00.

 

                                                                       Organizator:

                                                                       Małgorzata Waszak

Stołówka szkolna uprzejmie informuje, że od 29.08.2022 (tj. poniedziałek) można zapisywać dzieci na obiady (zapisy dotyczą klas 1-8; w oddziałach przedszkolnych dziecko zapisane jest automatycznie w momencie przyjęcia do szkoły). Zapisy odbywają się w biurze stołówki szkolnej w godzinach 7:00-15:00.

 Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach informuje, że rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które będą korzystały z opieki w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2022/2023 zobowiązani są do złożenia wypełnionej karty zgłoszenia dziecka do świetlicy (karta dostępna przy zapisie) oraz dostarczenia zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców/prawnych opiekunów z zakładu pracy (najpóźniej do dnia 05.09.2022r.). Zapisy odbywać się będą w auli szkolnej w dniu 01.09.2022r. w godz. 9:00-14:00.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego - 1 września 2022/2023 w oddziałach przedszkolnych i I-VIII 

  1. godz. 8:00 - uroczysta msza św. z udziałem pocztu sztandarowego,
  2. godz. 9:30 - inauguracja nowego roku szkolnego na boisku szkolnym; po zakończeniu akademii odbędą się spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych. W razie niepogody nie odbędzie się uroczysta inauguracja. O godz. 9:30 uczniowie spotkają się z wychowawcami w salach.
  3. z oddziałów przedszkolnych rodzice przyprowadzają dzieci bezpośrednio do wyznaczonych sal do godz. 8:00,
  4. 4-latki - sala nr 3, parter
  5. 5-latki - sala nr 7, parter
  6.  0 "a" sala 17, I pięrto
  7.  0 "b" sala 11, I piętro
  8.  0 "c" sala 13, I piętro
  9.  0 "d" sala19, I piętro

 piekna nasza polska cala 2 1W maju w oddziałach przedszkolnych w PSP 2 został zorganizowany rodzinny konkurs Plastyczny „A JA KOCHAM SWOJE MIASTO-JELCZ-LASKOWICE” Konkurs ogłoszony był w ramach realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała” oraz 35-lecia miasta Jelcz-Laskowice. Z przyjemnością informujemy, że na konkurs wpłynęło 30 prac. W plastycznym zmaganiach udział wzięły dzieci wraz z rodzicami. Członkowie komisji jednogłośnie stwierdzili, że wszystkie prace były na bardzo wysokim poziomie, zachwycały kolorystyką, różnorodnością technik i pomysłowością. Oceniając prace jury wzięło pod uwagę: estetykę pracy, zgodność z tematem i pomysł jej wykonania. Przedszkolaki i ich rodzice włożyli dużo wysiłku i serca w swoje dzieła, udowadniając, że nasze miasto jest im bliskie. Wszystkie prace zostały docenione i nagrodzone.

A zwycięzcami konkursu zostali:

Karol Patriak - I miejsce

Wojciech Kuchta - II miejsce

Stanisław Kosmalski - II miejsce

Leon Zdobylak - III miejsce

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i ich rodzicom. Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor mgr Agacie Skierskiej za ufundowanie nagród dla uczestników konkursu.

Konkurs zorganizowała i przeprowadziła: Małgorzata Niżyńska

Pasowanie na Czytelnika 2022

My uczniowie pierwszej klasy

Tobie, Książko, przyrzekamy,

Że szanować Cię będziemy,

Krzywdy zrobić Ci nie damy.

Obowiązków czytelnika

Będziemy przestrzegać pilnie

I z twych rad i Twych mądrości

Korzystać od dziś usilnie! Przyrzekamy!

 

Takimi słowami uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na czytelnika. Pasowanie na Czytelnika Biblioteki Szkolnej, to wyjątkowe wydarzenie w życiu każdego pierwszoklasisty. W tym dniu następuje oficjalne przyjęcie najmłodszych uczniów do grona czytelników biblioteki. Głównym celem uroczystości jest zachęcenie dzieci do korzystania z biblioteki szkolnej i rozwijania umiejętności czytania.

Czytaj więcej...

Copyright © 2022 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.