Ułatwienia dostępu

Samorząd Uczniowski 2023/2024

SAMORZĄD UCZNIOWSKI KLAS 1-3

CEL GŁÓWNY: Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I- III

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1.  Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym.
 2. Wczesne przygotowanie uczniów szkoły do udziału w pracach samorządu uczniowskiego.
 3. Budowanie odpowiedzialności za realizację działań.
 4. Wdrażanie do pośrednictwa między nauczycielem a uczniem.
 5. Kształtowanie społecznej postawy, w której uczeń z własnej inicjatywy włącza się w działalność kulturalną, charytatywną.
 6. Wyzwalanie kreatywności i pomysłowości uczniów.
 7. Wyrabianie umiejętności planowania i wykonywania zadań.
 8. Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, regionalną, zdrowotną i ekologiczną.
 9. Podejmowanie współpracy z pracownikami szkoły oraz z podmiotami pozaszkolnymi.
 10. Budowanie poczucia jedności i działania w jednym wspólnym celu.
 11. Podejmowanie inicjatyw zmierzających do podniesienia jakości pracy szkoły, dbanie o dobre imię szkoły, godne jej reprezentowanie, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Opiekunowie SU: Renata Piątek, Magda Pasierbska-Abucka, Edyta Grydziuszko, Katarzyna Starostecka

BIP

bip logo

Inspektor Ochrony Danych

Obraz autorstwa ibrandify na Freepik

RODO

Obraz autorstwa ibrandify na Freepik

Deklaracja Dostępności

Obraz autorstwa ibrandify na Freepik