foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

            Rok szkolny 2022/2023

 

Oddziały przedszkolne

15.09.2022 r. (czwartek)       – godz. 1730

16.11.2022 r. (czwartek)       – godz. 1730

25.04.2023 r. (czwartek)       – godz. 1730

Zebrania odbywają się w salach lekcyjnych; wejście: drzwi do małej szkoły.

Rodzice z oddziału 0d - wejście główne

 

Klasy I-VIII

21.09.2022 r. (środa)             – kl. IV - VIII godz. 1700 zebrania

22.09.2022 r. (czwartek)       – kl. I - III godz. 1700 zebrania

27.09.2022 r. (wtorek)          godz. 1700 zebranie Rady Rodziców

08.11.2022 r. (wtorek)          – kl. IV - VIII godz. 1700 zebrania i konsultacje

09.11.2022 r. (środa)            – kl. I - III godz. 1700 zebrania i konsultacje

13.12.2022 r. (wtorek)         – wystawienie proponowanych ocen

15.12.2022 r. (czwartek)       – kl. IV - VIII godz. 1700 zebrania i konsultacje

16.12.2022 r. (piątek)           – kl. I - III godz. 1700 zebrania i konsultacje

13.01.2023 r. (piątek)          – wystawienie ocen za I semestr

 

22.03.2023 r. (środa)            – kl. IV - VIII godz. 1700 zebrania i konsultacje

23.03.2023 r. (czwartek)      – kl. I - III godz. 1700 zebrania i konsultacje                

12.05.2023 r. (piątek)           – wystawienie proponowanych ocen

16.05.2023 r. (wtorek)          – kl. IV - VIII godz. 1700 zebrania i konsultacje    

17.05.2023 r. (środa)             – kl. I - III godz. 1700 zebrania i konsultacje                            

13.06.2023 r. (wtorek)          – wystawienie ocen końcowych

Copyright © 2023 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.