foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

            Rok szkolny 2021/2022

Klasy I-VIII

21.09.2021r. (wtorek)    – kl. I–III godz. 1700 zebrania

22.09.2021r. (środa)       – kl. IV–VIII godz. 1700 zebrania

28.09.2021r. (wtorek)    godz. 1700 zebranie Rady Rodziców

03.11.2021 r. (środa)       – kl. I –III godz. 1700 zebrania i konsultacje

04.11.2021 r. (czwartek) – kl. IV-VIII godz. 1700 zebrania i konsultacje

10.12.2021r. (piątek)     – wystawienie proponowanych ocen

16.12.2021r. (czwartek)  – kl. I - III godz. 1700 zebrania i konsultacje

17.12.2021r. (piątek)       – kl. IV–VIII godz. 1700 zebrania i konsultacje

                       

14.01.2022r. (piątek)      – wystawienie ocen

16.03.2022r. (środa)        – kl. I - III godz. 1700 zebrania i konsultacje

17.03.2022r. (czwartek)  – kl. IV–VIII godz. 1700 zebrania i konsultacje                

13.05.2022r. (piątek)      – wystawienie proponowanych ocen

17.05.2022r. (wtorek)      – kl. I - III godz. 1700 zebrania i konsultacje    

18.05.2022r. (środa)         – kl. IV – VIII godz. 1700 zebrania i konsultacje                            

13.06.2022r. (poniedziałek) – wystawienie ocen

Oddziały przedszkolne

23 września 2021r. (czwartek) – godz. 1730  

25 listopada 2021r. (czwartek) – godz. 1730   

28 kwietnia 2022r. (czwartek)  – godz. 1730      

Zebrania odbywają się w salach lekcyjnych; wejście: drzwi do małej szkoły; zachowanie zasad podwyższonego reżimu sanitarnego.

                                                           

 

 

    

Copyright © 2022 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.