foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

Szkolne ubezpieczenie NNW:

 

5 niezbędnych informacji o ubezpieczeniu NNW dla dzieci i młodzieży

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW

Informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych

Kalkulacja do oferty - Ubezpieczenie Szkolne V (184)

Formularz zgłoszenia szkody

 

Polisy ubezpieczeniowe na poszczególne okresy:

 • Od 01.09.2018 do 31.08.2019

  Polisa typ 184 nr 001009164

 • Od 01.09.2019 do 31.08.2020

  Polisa typ 184 nr 001004738

 • Od 01.09.2021 do 31.08.2022

  Polisa typ 184 nr 001012976

 • Od 01.09.2022 do 31.08.2023

  Polisa typ 184 nr 001078630

 

Copyright © 2023 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.