foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

MARIA SKŁODOWSKA-CURIE

Urodziła się 7 listopada 1867 roku w Warszawie. Kształciła się początkowo na pensji prywatnej, a następnie w gimnazjum rządowym w Warszawie, które ukończyła w 1883 roku ze złotym medalem. W latach 1884-1891 pracowała jako nauczycielka domowa oraz uczęszczała na Kursy Naukowe w pracowniach Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie, gdzie opanowała podstawy analizy chemicznej i zetknęła się z pracą naukowo - badawczą.
W 1891 roku wyjechała do Paryża i podjęła studia na Sorbonie. W 1893 roku uzyskała licencjat nauk fizycznych, a w rok później - matematycznych. W 1895 roku poślubiła francuskiego fizyka - Piotra Curie.
W 1898 roku Maria i Piotr Curie odkryli dwa pierwiastki promieniotwórcze: polon i rad. W 1903 roku Maria Skłodowska Curie uzyskała doktorat nauk fizycznych oraz wraz mężem i Henrykiem Becquerelem wyróżniona została nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki.
Po śmierci Piotra Curie w 1906 roku, Maria objęła po nim stanowisko kierownika katedry fizyki na Sorbonie. Kontynuowała także prace badawcze. Za wyodrębnienie radu w postaci metalicznej otrzymała w 1911 roku nagrodę Nobla w dziedzinie chemii.
W 1912 roku dzięki wysiłkom Wielkiej Uczonej powstał w Paryżu Instytut Radowy - obecna nazwa: Instytut Curie.
Mimo, że los związał Naszą Rodaczkę z Francją, zawsze utrzymywała Ona ścisłe kontakty z Polską. Dzięki Jej wysiłkom i bezpośredniej pomocy rozwinęły się badania nad promieniotwórczością w warszawskiej Pracowni Radiologicznej oraz w 1932 roku powstał Instytut Radowy w Warszawie. Obecnie Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kontynuuje prace i tradycje Instytutu Radowego.
Wielka Uczona zmarła dnia 4 lipca 1934 roku we Francji na skutek choroby spowodowanej długoletnią pracą z substancjami promieniotwórczymi.
Pochowana została wraz z mężem w rodzinnym grobie w Sceaux.
W kwietniu 1995 roku w wyniku decyzji Prezydenta Francji - Francois Mitterranda i za zgodą rodziny, Prochy małżonków Curie przeniesione zostały do paryskiego Panteonu. Maria Skłodowska-Curie spoczęła jako pierwsza kobieta i pierwsza osoba urodzona poza Francją, uhonorowana za własne zasługi, pośród najznamienitszych Francuzów.

Copyright © 2023 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.