foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

„Kiedy masz jakieś wątpliwości, idź do biblioteki”.

Joanne K. Rowling

Witamy w zakładce „Biblioteka”! Znajdziecie tutaj aktualne informacje, konkursy, ciekawostki, porady oraz wiele innych interesujących wiadomości...

Biblioteka szkolna służy uczniom i nauczycielom naszej szkoły. Jest miejscem, w którym możemy wypożyczyć książki, czyli zabrać je do domu, przeczytać i zwrócić do biblioteki. Z księgozbioru mogą korzystać także rodzice, którym polecamy ciekawe książki z zakresu: wychowania, terapii pedagogicznej, dysleksji itd.

Bez obecności kogo - każda, nawet najlepiej wyposażona biblioteka jest martwa? Kto jest najważniejszy w bibliotece? Czytelnik - to w bibliotece osoba najważniejsza!

Główne cele pracy biblioteki to:

 • Zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno - wychowawczego szkoły.
 • Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji.
 • Inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań.
 • Kultywowanie tradycji narodowej kraju, regionu, miasta, szkoły, biblioteki.
 • Praca z kołem czytelniczym, współpraca z nauczycielami, rodzicami i bibliotekarzami.
 • Kształtowanie właściwej postawy w stosunku do książek i innych dokumentów gromadzonych w bibliotece.
 • Biblioteka jako multimedialne centrum informacji.
 • Doskonalenie warsztatu pracy, samokształcenie i doskonalenie zawodowe.
 • Wyposażenie uczniów w podręczniki szkolne i ćwiczenia.
 • Współpraca z innymi bibliotekami szkolnymi i miejskimi w zakresie rozwijania zainteresowań czytelniczych uczniów.
 • Wspieranie działalności opiekuńczo – wychowawczej szkoły.

 

Uszkodzony podręcznik - opłata

 

Opłatę za uszkodzony podręcznik należy wykonać przelewem na poniższe dane:
 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
im. Marii Skłodowskiej-Curie
aleja Młodych 1
55-220 Jelcz-Laskowice
Nr konta: 24 9585 0007 0020 0200 0140 0005
Tytuł: opłata za uszkodzony podręcznik do kl. ........  przedmiot.............. uczeń................
 
Cennik za uszkodzone podręczniki dostępny jest w bibliotece szkolnej.
 
Po dokonaniu przelewu należy dostarczyć potwierdzenie wpłaty do biblioteki.
 

Copyright © 2023 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.