Ułatwienia dostępu

Biofeedback/metoda Warnkego

IMG 8407Metoda Warnkego stosowana jest przez terapeutów na całym świecie. Jej unikatowość wynika z zaangażowania pacjenta w trening – ćwiczący nie tylko słucha, ale także reaguje na występujące bodźce.

Dla kogo przeznaczona jest Metoda Warnkego?

Metoda Warnkego przeznaczona jest do pracy z dziećmi od 6 roku życia oraz dla osób dorosłych.

Metoda Warnkego skierowana jest do dzieci i dorosłych z:

 • trudnościami w nauce,
 • problemami w nauce czytania i pisania,
 • grupy ryzyka dysleksji rozwojowej, osób, u których dysleksję już zdiagnozowano (dysleksja rozwojowa u dzieci, dysleksja dorosłych),
 • zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD),
 • trudnościami w lateralizacji,
 • problemami logopedycznymi (np. problemy z wymową),

Metoda Warnkego jest skuteczna także w terapii osób jąkających się oraz chcących usprawnić:

 • umiejętność czytania i pisania
 • funkcjonowanie móżgu po jego uszkodzeniu (np. po udarze)

U osób starszych metoda Warnkego wykorzystana jest w celu opóźnienia procesów demencyjnych i tych związanych z pogorszeniem słyszenia. Za pomocą metody Warnkego można szybko sprawdzić czternaście różnych funkcji. Następnie dane te mogą być porównane ze standardowymi danymi, w celu znalezienia odchyleń lub nieprawidłowości.

Diagnoza obejmuje 14 kroków diagnostycznych. Pierwszych 8 testów przeprowadza się za pomocą urządzenia Audio4Lab – moduł Brain Audiometr, pozostałe wykonuje się za pomocą specjalnie w tym celu zaprojektowanych narzędzi diagnostycznych.

Metoda Warnkego pozwala na diagnozę następujących funkcji podstawowych:

 • Próg kolejności wzrokowej i słuchowej,
 • Słyszenie kierunkowe,
 • Różnicowanie tonów,
 • Synchroniczne wystukiwanie rytmu,
 • Czas reakcji z wyborem,
 • Rozpoznawanie wzorca częstotliwości,
 • Rozpoznawanie wzorca czasowego.

Na czym polega terapia Metodą Warnkego?

Cele terapii ustalane są podczas diagnozy. Terapia Metodą Warnkego składa się z dwóch etapów.

ETAP I. Praca nad nieprawidłowościami w zakresie funkcji podstawowych

ETAP II. Utrwalenie celów osiągniętych w pierwszym etapie

Terapia Metodą Warnego zakłada systematyczność i powtarzalność realizowanych treningów słuchowych, wzrokowych i motorycznych.

Zajęcia metodą Warnkego prowadzone są przez panią Annę Pawlaczek.

BIP

bip logo

Inspektor Ochrony Danych

Obraz autorstwa ibrandify na Freepik

RODO

Obraz autorstwa ibrandify na Freepik

Deklaracja Dostępności

Obraz autorstwa ibrandify na Freepik