foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

007 swieto niepoleglosci 2021Dnia 10 listopada społeczność naszej szkoły aktywnie włączyła się w obchody 103. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. W słoneczną środę, na szkolnym boisku odbyła się wyjątkowa akademia. Podczas uroczystości pani dyrektor Agata Skierska przypomniała historię niewoli naszej ojczyzny, począwszy od dnia, kiedy Polska przestała istnieć na mapie Europy jako niepodległe państwo, przez dzieje tragicznej walki naszego narodu o wyzwolenie, aż po dzień 11.11.1918 roku.

Uroczystość uświetniona została występem szkolnego chóru oraz recytacją wiersza Tadeusza Kubiaka „Tu wszędzie Polska”. Następnie zaprezentowały się szkolne koła zainteresowań: Klub Patriotyczny - Mały Rycerz, Klub Małego Artysty, Klub Przyjaciół Leśniczego, Klub Wolontariusza „Słoneczko” oraz zostały wręczone nagrody laureatom konkursu historyczno-plastycznego „Piękna nasza Polska cała”. Delegacje uczniów złożyły także kwiaty pod popiersiem Józefa Piłsudskiego oraz przy Dębach: Pamięci i Pokoju.

Drugą część uroczystości stanowiła defilada wszystkich klas. Maszerujący uczniowie, przy dźwiękach pieśni patriotycznych, pokazali jedność całej społeczności „dwójki”.

Kliknij w obrazek by przejść do galerii

,,Jest takie miejsce zaczarowane, gdzie bajka z życiem się miesza

To co tam widzisz czasem cię smuci, a innym razem rozśmiesza’’

B. Koronkiewicz

 

002 tajemnice teatru

 

 

8 listopada klasa IId wraz z wychowawcą Haliną Olczak wykonała w ramach międzynarodowego projektu ,,Z kulturą mi do twarzy'' zadanie TAJEMNICE TEATRU. Uczniowie poznali budowę teatru, historię teatru (TEATR STAROŻYTNY) oraz osoby z nim związane: aktor, scenograf, charakteryzator itp. W ramach zajęć dzieci wykonały również maski teatralne, a na koniec same odgrywały scenki dramowe, wygłaszając teksty z pamięci połączone gestem, mimiką oraz odpowiednią intonacją.

Kliknij w obrazek by przejść do galerii

 

                                                        Koordynator projektu Renata Piątek

 

MPE

My, zespół polonistów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie, zdecydowaliśmy się na przystąpienie naszej społeczności szkolnej do zainicjowanej przez dyrektora i nauczycieli SP 74 w Poznaniu Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej DLA POPRAWNEJ POLSZCZYZNY”. Pomysł wdrożenia projektu w PSP 2 w Jelczu-Laskowicach został przedstawiony przez wicedyrektor Izabelę Siedlecką, która zaprosiła do jego opracowania i realizacji nauczycielki języka polskiego: Aleksandrę Zubowską, Agnieszka Miłuch-Ziaję, Agnieszkę Mazur, Annę Pawlaczek, Martę Walorską, Kamilę Gwóźdź, Sylwię Kryłat, Aleksandrę Przybysz-Gworys. Impulsem do tego działania były nasze spostrzeżenia, że uczniowie popełniają z roku na rok coraz więcej błędów w zakresie poprawności językowej. Analizując prace uczniowskie, diagnozy przedmiotowe, sprawdziany zewnętrzne, stwierdziliśmy, że zauważalne jest nasilanie się powyższego zjawiska. Polszczyznę XXI w. cechuje niestety upowszechnienie różnorodnych niekorzystnych tendencji językowych, tj. kolokwializacja języka, skrótowość, przesadne nadużywanie wyrazów zapożyczonych, błędy w związkach frazeologicznych, wulgaryzacja i ubóstwo leksykalne oraz nagminne popełnianie błędów ortograficznych. Pomysłodawcy kampanii zadali sobie pytania:

„Jak temu zaradzić?

Czy istnieje szansa na powrót do dobrych praktyk językowych?

Czy wzorce językowe na nowo mają szansę wejść do potocznej polszczyzny?”

I stwierdzili: „W poszukiwaniu odpowiedzi na tak postawione pytania i w przekonaniu, że język ojczysty jest naszym dobrem narodowym, postanowiliśmy zorganizować Ogólnopolską Kampanię Społeczną - dla poprawnej polszczyzny.” My, poloniści PSP nr 2 w Jelczu-Laskowicach, uznaliśmy więc za zasadne włączenie się w realizację kampanii, a tym samym zaplanowaliśmy szereg działań zmierzających do krzewienia kultury języka polskiego wśród dzieci i młodzieży, ale także w najbliższym środowisku - w rodzinach i społeczności lokalnej. Serdecznie zapraszamy zatem do wspierania naszych działań i do aktywnego włączania się w ich realizację.  

Czytaj więcej...

W ramach Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej DLA POPRAWNEJ POLSZCZYZNY promującej krzewienie kultury języka polskiego wśród dzieci i młodzieży 28 października 2021r. odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny „Trudne wierszyki?” dla chętnych uczniów z klas czwartych. Zmagania ortograficzne otworzyła pani dyrektor Agata Skierska. zdjcie 1Konkurs uświetniła recytacja utworu poetyckiego Małgorzaty Strzałkowskiej „Burza jak marzenie” oraz prezentacja rymowanek Tomasza Elbanowskiego „Ortografia w wierszykach”. 23 uczestników musiało się zmierzyć z testem sprawdzającym znajomość ortograficznych Szkolny Konkurs Ortograficzny „Trudne wierszyki?” wierszyków, które poznali w klasie trzeciej na zajęciach „Ortografia jest prosta”. Przeprowadzenie konkursu poprzedziło przygotowanie gazetki przypominającej wyuczone teksty.Zdjcie 2

1.miejsce z wynikiem 50 pkt (na 51 możliwych do uzyskania) zajęła Amelia Twardowska z klasy 4d,

2. miejsce – Zofia Stępień z 4d,

3.miejsce ex aequo – Marcelina Woźny z 4a i Hanna Trojanowicz z 4c.

Czytaj więcej...

001 konkurs piekna nasza polska cala

Szkolny konkurs historyczno-plastyczny „Piękna nasza Polska cała” poświęcony był obchodom Święta Niepodległości – 11 listopada. Celem konkursu było ukazanie piękna ojczystej i umiłowanej ziemi, czyli Polski. Największe zainteresowanie konkursem było w klasach IV–V. Komisja przy ocenianiu brała pod uwagę samodzielność wykonania pracy, estetykę i pomysłowości. W pracach uczniów widoczne były: odwoływanie się do polskiej historii, szukanie śladów przeszłości, wątki polskich legend oraz pokazanie piękna polskiego krajobrazu w wyjątkowy sposób. Przyznano następujące nagrody:

 

 

Antonina Makowska Vd - 1 miejsce

Eliza Bielecka IVb - 2 miejsce

Olaf Hojnic Vb - 2 miejsce ex aequo

Adrian Jakubas IVd - 3 miejsce

Czytaj więcej...

010 czyste akweny 2021

W dniu 16 października 2021 r. została przeprowadzona przez Koło nr 6 PZW w Jelczu-Laskowicach cykliczna zbiórka śmieci w ramach akcji „Czyste akweny”. Zbiórka śmieci odbyła się na nabrzeżach zbiorników wodnych „Pierwszy Staw Jelczański”, 001 czyste akweny 2021„Staw Miłoszycki” oraz rezerwatu przyrody „Łacha Jelcz”.

Po blisko dwuletniej przerwie spowodowanej obostrzeniami sanitarnymi w związku z pandemią koronawirusa, wędkarze z Koła nr 6 w Jelczu-Laskowicach ponownie zaprosili do akcji zbierania śmieci uczniów z Koła Ekologicznego działającego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Jelczu-Laskowicach.

Oczyszczanie ze śmieci zbiorników wodnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice należy do wieloletniej tradycji Koła nr 6 PZW w Jelczu-Laskowicach. Wędkarze przeprowadzają zbieranie śmieci corocznie wiosną i jesienią. Złagodzenie obostrzeń sanitarnych umożliwiło wędkarzom powrót do współpracy z Kołem Ekologicznym PSP nr 2.

Czytaj więcej...

Copyright © 2022 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.