Ułatwienia dostępu

ZAPISY NA PÓŁKOLONIE LATO 2024

Informacja Burmistrza na temat możliwości organizacji półkolonii

Burmistrz Jelcza-Laskowic informuje o możliwości zgłoszenia dziecka do udziału w półkolonii, organizowanej w okresie wakacji.

Przewiduje się organizacje turnusów w szkołach, do których uczęszcza dziecko, przy zapewnieniu min. 12 dzieci w grupie.

Na karcie półkolonii należy wskazać termin wypoczynku (mozna zapisać dziecko na dwa turnusy). Godziny pobytu: 07:00 - 16:00 (prosimy o dopisanie na karcie informacji o przewidywanych godzinach uczęszczania przez dziecko na zajęcia).

I turnus   24.06.2024 r. - 28.06.2024 r.

II turnus   01.07.2024 r. - 05.07.2024 r.

III turnus   08.07.2024 r. - 12.07.2024 r.

IV turnus   15.07.2024 r. - 19.07.2024 r.

V turnus   22.07.2024 r. - 26.07.2024 r.

Odpłatność za tydzień (od poniedziałku do piątku): 250 zł dla dzieci z Gminy Jelcz-Laskowice.

Organizator zapewnia wyżywienie: II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek. Program półkolonii zostanie przedstawiony po zebraniu kart kwalifikacyjnych i utworzeniu się grup (grupa może liczyć maksymalnie 15 dzieci). Opiekę sprawować będzie wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Zorganizowanie półkolonii i ilość turnusów zależeć będzie od zainteresowania rodziców i możliwości organizacyjnych (możliwość zapewnienia opieki).

Kartę kwalifikacyjną (do pobrania poniżej, plik PDF) należy wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły, w nieprzekraczalnym terminie do 07.06.2024 r., godz. 12:00, wraz z potwierdzeniem wpłaty za półkolonie.

PDF icon

 

 

Numer konta do wpłat: 66 9585 0007 0020 0209 7563 0001 (z dopiskiem: półkolonie PSP 2, imię i nazwisko dziecka)

UCZESTNIKAMI PÓŁKOLONII MOGĄ BYĆ UCZNIOWIE KLAS I-IV SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA JELCZ-LASKOWICE, A RODZICE PRACUJĄ I NIE MOGĄ ZAPEWNIĆ OPIEKI.

BIP

bip logo

Inspektor Ochrony Danych

Obraz autorstwa ibrandify na Freepik

RODO

Obraz autorstwa ibrandify na Freepik

Deklaracja Dostępności

Obraz autorstwa ibrandify na Freepik