foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

 

Klub Małego Poligloty
Języka angielskiego i hiszpańskiego
PSP nr 2 w Jelczu-Laskowicach
Aleja Młodych 1
Opiekun: mgr Karolina Kolado
Klasy V-VI

 

Cele do realizacji:

Nadrzędnym celem utworzenia Klubu jest wzbogacenie oferty pracy szkoły, wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodziców, uświadomienie iż w dzisiejszym świecie mile widziana jest znajomość większej ilości języków obcych.

Cele cząstkowe:

 • wzbogacenie zainteresowań lingwistycznych
 • zwiększenie kompetencji językowych
 • pogłębienie wiedzy uczniów o kulturze, obyczajach i historii krajów anglojęzycznych oraz hiszpańskojęzycznych
 • przejawianie zainteresowania i dalszej otwartości poznawczej na języki obce
 • docenienie waloru komunikacji werbalnej jako środka do porozumiewania się z obcokrajowcami
 • rozwijanie pasji aby zapewnić uczniom lepszą przyszłość

Motto: „Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumował, nie żeby go wszystko troszkę dochodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.”

Janusz Korczak

Zagadnienia tematyczne:

 1. Children at school/ Niños y niñas en la escuela: uczeń w szkole poznajemy słownictwo opisujące przedmioty w klasie.
 2. Park, Weather, Clothes/ El Parque, el tempo atmosférico, la ropa: pogoda i nazwy ubrań.
 3. Greeting Forms /Las foŕmulas de interacción social: podstawowe wyrażenia używane na lekcji, zwroty grzecznościowe.
 4. My favourites/ Mis favoritos:- wyrażanie upodobania.
 5. Body parts/ Las partes de Cuerpo: części ciała- nazywanie i wskazywanie
 6. Numbers/ Las numeros 1-100: poznajemy liczebniki 1-100: podawanie wieku, gry dydaktyczne z wykorzystaniem liczenia.
 7. Christmas/ La Navidad- świąteczne tradycje, symbole, życzenia i kolędy.
 8. Sports/ Los deportes: nazwy dyscyplin sportowych.
 9. Food/ la comida y la bebida: nazwy produktów żywnościowych.
 10. Animals/ Mis Animales favoritos: ulubione zwierzęta-poznanie klasycznych bajek hiszpańskich i angielskich.
 11. Easter/ La Pascua: Wielkanoc tradycje i symbole świąteczne w Polsce, Hiszpanii i Anglii- podobieństwa i różnice.
 12. Fruit and Vegetables/ Las verduras y las frutas: owoce i warzywa- zasady zdrowego żywienia.
 13. Beach and sea/ La playa y tempo: plaża lato i pogoda.
 14. My family/ Mia familia: ja i moja rodzina.
 15. Days and time/ Las partes del Dia, El tiepo: Podawanie godziny i pory dnia
 16. Days of the week/ Las Dias de la semana- poznajemy dni tygodnia
 17. Places in a city of London and Madrid/ Las lugares en la Ciudad en Madrit. Najciekawsze miejsca w Londynie i Madrycie.
 18. Health and illness/ La salud y las enfermedades: Zdrowie i choroba: określanie samopoczucie.
 19. Transport/ Medios de transporte: nazywamy podstawowe środki transportu.
 20. Suitcases / Las malentăs y el viaje: wakacje: co jest niezbędne do spakowania walizki.
 21. Beach/ Ea la playa- przestrzegamy bezpieczeństwa na wakacjach.
 22. Months/ Los meses del año: nazywamy miesiące, porównujemy rok i rok szkolny w Anglii, Hiszpanii i Polsce.
 23. Invitation/ La invitación del cumpleaños: projekt zaproszenia urodzinowego.
 24. Birthday Party/ La fiesta del cumpleaño: wszyscy na przyjęciu urodzinowym- gra dydaktyczna.
 25. Cities and Capital/ Los paises y las Ciudades de la UE: Nazywamy państwa i stolice UE- orientacja na mapie.
 26. Doing Shopping/ Hacer Compras: zabawa w sklep.
 27. Traditional food In England/ La comida en España- Tradycyjne potrawy angielskie i hiszpańskie.
 28. Dish of the Day/ La receta de hoy: przygotowanie przepisu kulinarnego tradycyjnego dnia angielskiego i hiszpańskiego.
 29. Songs/ Canciónes- Tłumaczenie i śpiewanie piosenek w języku hiszpańskim i angielskim.
 30. Holidays/ Vacaciones- jedziemy na bezpieczne wakacje. Poznajemy najciekawsze miejsca do zwiedzania i rekreacji w Angli i Hiszpanii.

 

Copyright © 2020 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.