Ułatwienia dostępu

Samorząd Uczniowski 2023/2024

SAMORZĄD UCZNIOWSKI KLAS 1-3

CEL GŁÓWNY: Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I- III

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1.  Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym.
 2. Wczesne przygotowanie uczniów szkoły do udziału w pracach samorządu uczniowskiego.
 3. Budowanie odpowiedzialności za realizację działań.
 4. Wdrażanie do pośrednictwa między nauczycielem a uczniem.
 5. Kształtowanie społecznej postawy, w której uczeń z własnej inicjatywy włącza się w działalność kulturalną, charytatywną.
 6. Wyzwalanie kreatywności i pomysłowości uczniów.
 7. Wyrabianie umiejętności planowania i wykonywania zadań.
 8. Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, regionalną, zdrowotną i ekologiczną.
 9. Podejmowanie współpracy z pracownikami szkoły oraz z podmiotami pozaszkolnymi.
 10. Budowanie poczucia jedności i działania w jednym wspólnym celu.
 11. Podejmowanie inicjatyw zmierzających do podniesienia jakości pracy szkoły, dbanie o dobre imię szkoły, godne jej reprezentowanie, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Opiekunowie SU: Renata Piątek, Magda Pasierbska-Abucka, Edyta Grydziuszko, Katarzyna Starostecka

SAMORZĄD UCZNIOWSKI KLAS 4 - 8

W roku szkolnym 2023/2024 społeczność uczniowską klas 4 – 8 reprezentują:

- Borys Cięciwa   kl. 7c - przewodniczący samorządu

- Zofia Chwałyk   kl. 7a - zastępca

- Zuzanna Skowrońska kl. 7a

- Olgierd Kowal kl. 8a

- Joanna Obara kl. 8c

- Julia Parada kl. 7a

- Maria Zupa kl. 6b

- Mikołaj Rompała kl. 5c

- Julia Sabat kl. 8c

- Bartosz Bodnar kl. 7d

Samorząd stanowiąc zorganizowaną formę samodzielnych działań dzieci i młodzieży, aktywnie angażuje się w organizację i przeprowadzanie różnorodnych imprez na terenie szkoły. W pierwszym semestrze uczniowie zorganizowali i przeprowadzili następujące imprezy:

 PAŹDZIERNIK:

* Przygotowanie drobnych upominków z życzeniami dla pracowników szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej

LISTOPAD:

* Zorganizowanie „Dnia pluszaka”

* Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch dyskotek andrzejkowych dla klas 4 - 6 i 7 - 8

* Przygotowanie salki i przeprowadzenie wróżb andrzejkowych dla uczniów klas 4 - 8

GRUDZIEŃ:

* Przygotowanie „wizyty Św. Mikołaja”

STYCZEŃ:

* Zorganizowanie „Dnia Hawajskiego”.

W najbliższym czasie uczniowie zorganizują i przeprowadzą Walentynki oraz dyskoteki karnawałowe.

Opiekunowie SU : Bogdan Draus, Joanna Sawicka

BIP

bip logo

Inspektor Ochrony Danych

Obraz autorstwa ibrandify na Freepik

RODO

Obraz autorstwa ibrandify na Freepik

Deklaracja Dostępności

Obraz autorstwa ibrandify na Freepik