foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

Członkowie Rady Rodziców:

 • 0a Grodź Marzena
 • 0b Tracz-Zupa Justyna
 • 0c Czernik Aleksandra
 • 0d Jaśkiewicz Sebastian
 • Ia Skowrońska Katarzyna
 • Ib Kraus Karolina
 • Ic Cięciwa Adriana
 • Id Rogalska Magdalena - protokolant
 • IIa Lewandowska Ewa
 • IIb Kosowska Agata
 • IIc Brudnik Marta
 • IIIa Łecka Joanna
 • IIIb Załubski Jacek - komisja rewizyjna
 • IIIc Kulas Magdalena
 • IIId Komorowska Ilona
 • IIIe Abram Katarzyna
 • IVa Rogalska Magdalena
 • IVb Kruk Beata
 • IVc Lewandowski Dariusz
 • IVd Dyszkiewicz Malik Aneta
 • IVe Wus Kaczorek Agnieszka
 • IVf Golonka Iwona - prezydium
 • Va Kłak Małgorzata
 • Vb Stiller Małgorzata
 • Vc Troska Danuta
 • VIa Gałka Katarzyna - sekretarz
 • VIb Włodarczyk Iwona - prezydium
 • VIc Stiller Grzegorz
 • VId Kulczycka Stanisława
 • VIe Jaworska Anna
 • VIf Werocy Tomasz - przewodniczący
 • VIIa Kosowska Agata
 • VIIb Tasior Elżbieta - komisja rewizyjna
 • VIIc Biel Sławomir
 • VIId Wasilko Daniel
 • IIag Hager Beata
 • IIbg Jakubas Tomasz
 • IIcg Filipczak Mariusz - komisja rewizyjna
 • IIdg Sroka Sławomir
 • IIIag Werocy Tomasz - przewodniczący
 • IIIbg Bortkun Krzysztof
 • IIIcg Ćwiertnia Beata - zastępca
 • IIIdg Krakowska Małgorzata

Copyright © 2019 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.