foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

„Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność,

nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo widzieć chciało.”                     

                                                                                 Janusz Korczak

Cele pracy samorządu uczniowskiego klas 1-3 w roku szkolnym 2019/2020

 

- integracja uczniów klas młodszych; kształtowanie samodzielności przy wykonywaniu wspólnych zadań i odpowiedzialności za nie;

- kształtowanie umiejętności podejmowania wspólnych decyzji;

- wyrabianie poczucia odpowiedzialności za sprawy szkoły i przynależności do niej,

- uwrażliwianie na krzywdę drugiego człowieka poprzez udział w akcjach charytatywnych;

- rozwijanie kreatywności;

- wdrażanie do pośrednictwa między nauczycielem a uczniem.

 

Samorząd Uczniowski pracuje zgodnie z planem pracy i kalendarzem imprez szkolnych, jak i również podejmuje zadania wynikające z potrzeb szkoły.

SU tworzą wszyscy uczniowie klas 1-3, ale w jego pracę włączani są uczniowie będący przedstawicielami klas trzecich, aby w ten sposób wdrożyć ich do podjęcia działalności w SU w starszych klasach.

W roku szkolnym 2019/2020 opiekunami SU są: P. Magdalena Pasierbska-Abucka, Renata Piątek i Edyta Grydziuszko.

 

Copyright © 2020 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.