foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

061 rozpocecie roku 2017 20184 września uczniowie klas 0-VII szkoły podstawowej, II i III gimnazjum wraz z wychowawcami, nauczycielami, pracownikami administracji i obsługi oraz gośćmi: burmistrzami Bogdanem Szczęśniakiem i Romualdem Piórko, rodzicami i dziadkami przywitali nowy rok szkolny. Będzie on na pewno wyjątkowy! Upłynie bowiem w doborowym towarzystwie blisko 1000 uczniów i 90 nauczycieli, którzy stanowić będą jeden zespół pod dyrekcją Pani Agaty Skierskiej. Wychowanków już od progu czekały zmiany. Stanowisko wicedyrektora objęła bowiem Pani Bożena Ganczarek. Na parterze, w miejscu świetlicy szkolnej, utworzona została nowoczesna pracownia cyfrowa z 25 stanowiskami komputerowymi, serwerem, tablicą interaktywną i multimedialnym stanowiskiem pracy dla nauczyciela. W tym roku szkolnym dziennikiem elektronicznym zostaną objęci także uczniowie klas gimnazjalnych.

Życzymy wszystkim owocnego i udanego roku szkolnego 2017/2018 oraz wielu sukcesów!

Copyright © 2021 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.