foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

Stołówka szkolna pracuje w godzinach 6.00-14.00. Wydawanie obiadów w godzinach 12.00-13.15. Biuro stołówki czynne w godz. 7:00-15:00

Stawka odpłatności za dwudaniowy obiad wynosi 4,00 zł

  • I danie (zupa) - 1,50zł
  • II danie - 2,50zł

Stołówka nie obsługuje obiadów jednorazowych.

W przypadku planowanej nieobecności w szkole w celu dokonania odpisu, należy zgłosić ten fakt przynajmniej 1 dzień wcześniej lub tego samego dnia do godz. 8:00 pod numerem telefonu: 71 318 17 63 lub osobiście u kierownika stołówki.

Uwaga: Płatności za obiady przyjmowane będą do 15 dnia miesiąca.

Płatność gotówką obowiązkowo przy zapisie.

Istnieje możliwość płatności przelewem.

Nr konta stołówki szkolnej: 67 9585 0007 0020 0200 0140 0007

Tytuł wpłaty: imię i nazwisko dziecka, szkoła oraz miesiąc za który jest wykupywany obiad
np. Anna Kowalska, kl. 4a PSP nr 2, luty

Regulamin stołówki szkolnej

 

Copyright © 2019 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.