foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

logotypy projekt unijny

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej zapraszamy do zapoznania się z:

Warunkiem udziału w rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacyjne.

Formularz można również pobrać w sekretariacie szkoły.

Wypełniony formularz (wraz z załącznikami: kopia orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenie z M-GOPS w przypadku uczniów korzystających z pomocy społecznej) należy składać w sekretariacie szkoły do środy 27 lutego 2019 roku.

25.01.2022r. wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Jelcza-Laskowic w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych, oddziałów przedszkolnych w szkołach i przedszkoli. Zawiera terminarz czynności związanych z rekrutacją, informację o kryteriach oraz wymaganych dokumentach .

 

Harmonogram rekrutacji (<<< kliknij)

 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej odbędzie się poprzez platformę internetową:

- oddział przedszkolny

http://jelczlaskowice.przedszkola.vnabor.pl

- klasa pierwsza

http://jelczlaskowice.podstawowe.vnabor.pl

Platforma będzie udostępniona od 24.02.2022 r.

Od 11 lutego 2019 r. nastąpi zmiana planu lekcji w:

  • oddziałach zerowych,
  • klasach 4-8 szkoły podstawowej,
  • klasach 3 gimnazjum.

Nowy plan lekcji jest dostępny w zakładce Plan lekcji.

Uwaga!

Plan zajęć Wychowania do życia w rodzinie będzie zamieszczony w e-dzienniku.

logo teatroteka szkolna czarne19 lutego o godz. 15.00 w naszej szkole odbędą się warsztaty dla nauczycieli: Jak wykorzystać pedagogikę teatru w szkole?

Ich celem jest poznanie metod pedagogiczno-teatralnych w ramach doświadczenia warsztatowego, a tym samym narzędzi umieszczonych na portalu „Teatroteka Szkolna”. Jak również przyjrzenie się, w jaki sposób pedagogika teatru może być przydatna w działaniu szkolnym na lekcji lub na zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli, animatorów czy instruktorów teatralnych.

Program spotkania:

  1. Prezentacja portalu Teatroteka Szkolna (30 min.).
  2. Warsztaty narzędziowe: Jak wykorzystać pedagogikę teatru w szkole? (2 h 30 min.).

Teatroteka Szkolna to portal zachęcający nauczycieli do wykorzystywania metod pedagogiczno-teatralnych na lekcjach oraz w ramach zajęć pozalekcyjnych (np. kołach teatralnych, lekcjach wychowawczych), opracowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Portal zawiera materiały edukacyjne, m.in.: konspekty zajęć podzielone według grup wiekowych (3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-19 lat) oraz materiały audiowizualne, pokazujące ćwiczenia rozgrzewkowe i lekcje wykorzystujące teatr. Więcej informacji w filmie dostępnym na stronie internetowej: www.teatrotekaszkolna.pl

Copyright © 2022 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.