foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

Burmistrz informuje o możliwości zgłoszenia dziecka do udziału w półkolonii, organizowanej w czasie wakacji letnich. Przewiduje się organizację czterech turnusów:

I) 24.06 - 28.06 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Hirszfelda 92, Jelcz-Laskowice,
II) 01.07 - 05.07 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Hirszfelda 92, Jelcz-Laskowice,
III) 08.07 - 12.07 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, Al. Młodych 1, Jelcz-Laskowice,
IV) 15.07 - 19.07 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, Al. Młodych 1, Jelcz-Laskowice.

Na karcie półkolonii należy wskazać termin wypoczynku (można zapisać dziecko na kilka turnusów). Godziny pobytu dziecka: od 7 do 16 (prosimy o dopisanie na karcie informacji o przewidywanych godzinach uczęszczania przez dziecko na zajęcia).

Odpłatność za tydzień (od poniedziałku do piątku): 150 zł dla dzieci z Gminy Jelcz-Laskowice.

Organizator zapewnia wyżywienie: II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek. Program półkolonii zostanie przedstawiony po zebraniu kart kwalifikacyjnych i utworzeniu się grup (grupa może liczyć maksymalnie 15 dzieci).

Opiekę sprawować będzie wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Zorganizowanie półkolonii i ilość turnusów zależeć będzie od zainteresowania rodziców i możliwości organizacyjnych. Karty kwalifikacyjne można pobrać i wypełnione złożyć w sekretariatach PSP 3 przy ul. Hirszfelda 92 lub Prusa 2 w Jelczu – Laskowicach, PSP 2 przy Al. Młodych 1 w Jelczu-Laskowicach - w nieprzekraczalnym terminie do 31.05 br.

Zastępca Burmistrza
Marek Szponar

26 kwietnia 2019r. odbyła się szkolna wycieczka do EXPLORAPARKU w Wałbrzychu. 48 uczniów (głównie z klas VI) uczestniczyło w interaktywnej lekcji matematyki "Lustrzane odbicia" oraz bawiło się zabawkami edukacyjnymi, ćwicząc wyobraźnię, logiczne myślenie oraz odkrywając własności matematyczne i fizyczne.

Po atrakcjach przewidzianych w Parku Nauki grupa odwiedziła Muzeum Porcelany oraz uczestniczyła w warsztatach ceramicznych. Wycieczkę zwieńczyła wspólna biesiada w pizzerii.

Opiekę nad uczniami sprawowała Anna Chmielewska i Ewa Moskal - organizatorka wyjazdu.

011 konkurs matematyczny5 kwietnia 2019r. odbył się w PSP nr 2 Gminny Konkurs Matematyczny klas VI. O laur zwycięstwa rywalizowało 5 drużyn: uczniowie z PSP nr 1, PSP nr 2, PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach, PSP w Miłoszycach i PSP w Minkowicach Oławskich. Konkurs uroczyście rozpoczęła Pani Dyrektor Izabela Siedlecka. Uczniowie rozwiązali łącznie 26 różnorodnych zadań matematycznych. Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: Pan Andrzej Skiba, Pani Agata Włodarczyk, Pani Agnieszka Cięszczyk-Mencwal, Pani Monika Nocoń, Pani Renata Deryło i Pani Ewa Chorąży.

Czytaj więcej...

Od poniedziałku 6 maja 2019 r. zmienia się plan lekcji. Zmiana dotyczy klas: 0D, 4E, 5A, 7C, 7D, 7F, 3BG, 3CG. Plan został już naniesiony w dzienniku elektronicznym i jest dostępny na stronie internetowej szkoły.

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Decyzją Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego od dnia 27 kwietnia strajk pracowników oświaty został zawieszony do września. W związku z tym od poniedziałku 29 kwietnia zajęcia w szkole będą się odbywały zgodnie z planem.

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Jelczu-Laskowicach

Szanowni Rodzice!

Serdecznie dziękujemy za zapewnienie opieki swoim dzieciom podczas egzaminów. Egzaminy zarówno gimnazjalne, jak i ósmoklasistów odbyły się bez zakłóceń, zgodnie z przyjętymi procedurami. W związku z akcją strajkową zostały jedynie zmienione składy zespołów nadzorujących egzaminy.

Informujemy, że od dnia 24 kwietnia dzieci będą mogły korzystać ze świetlicy zgodnie z planem, tj. w godzinach 6.15 – 17.00. Opiekę świetlicową będą pełnić nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły.

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2
w Jelczu-Laskowicach

Copyright © 2022 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.