foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

Burmistrz miasta i gminy Jelcz-Laskowice informuje o możliwości zgłoszenia dziecka do udziału w półkolonii, organizowanej w czasie ferii zimowych.
Przewiduje się organizację turnusów w szkołach do których uczęszcza dziecko przy zapewnieniu min. 12 dzieci w grupie.
Na karcie półkolonii należy wskazać termin wypoczynku (można zapisać dziecko na dwa turnusy). Godziny pobytu dziecka: od 07:00 do 16:00 (prosimy o dopisanie na karcie informacji o przewidywanych godzinach uczęszczania przez dziecko na zajęcia).
I turnus     13.02.2023r. - 17.02.2023r. – PSP nr 3 w J-L ul. Hirszfelda
II turnus   20.02.2023r. - 24.02.2023r. – PSP nr 2 w J-L
Odpłatność za tydzień (od poniedziałku do piątku): 250,00 zł. dla dzieci z Gminy Jelcz-Laskowice.

Organizator zapewnia wyżywienie: II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek. Program półkolonii zostanie przedstawiony po zebraniu kart kwalifikacyjnych i utworzeniu się grup (grupa może liczyć maksymalnie 15 dzieci). Opiekę sprawować będzie wykwalifikowana kadra pedagogiczna.


Zorganizowanie półkolonii i ilość turnusów zależeć będzie od zainteresowania rodziców i możliwości organizacyjnych (możliwość zapewnienia opieki).


Karty kwalifikacyjne można pobrać z strony PSP 1, PSP 2 , PSP 3,  PSP Miłoszyce, PSP Minkowice Oławskie - wypełnione złożyć w sekretariatach szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 24.01.2023 godz. 12:00 wraz z potwierdzeniem wpłaty za półkolonie.


Pieniądze za półkolonie można wpłacić w sekretariacie albo przelać na konto Gminy: 66958500070020020975630001 w tytule proszę wpisać imię i nazwisko dziecka, szkołę oraz termin.


Uczestnikami półkolonii mogą być uczniowie klas I-IV szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jelcz-Laskowice oraz rodzice pracują i nie mogą zapewnić opieki.

Copyright © 2023 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.