foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

Odpoczywaj na wsi

Zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym - "Odpoczywaj na wsi".

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej na temat wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności pokazującej walory naturalne, dziedzictwo kulturowe i kulinarne oraz różnorodność przyrodniczą obszarów wiejskich.

Pracę należy wykonać w formacie A3 w technice - rysunek, malarstwo lub grafika.

Autor rysunku: Maria Myszura (powiat kielecki)

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy zależnie od wieku mogą startować w kategoriach:
I grupa – klasy 0 - III
II grupa – klasy IV - VIII

 

Pracę należy dostarczyć do nauczyciela plastyki Pani Małgorzaty Waszak. Termin złożenia pracy - 28.09.2022 r. (środa) do godz. 10:00.

 

                                                                       Organizator:

                                                                       Małgorzata Waszak

Copyright © 2022 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.