foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

logotyp laboratoria

 

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI to nowa inicjatywa, której celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

 

Laboratoria przyszłości – charakterystyka programu

Źródło finansowania

Program jest finansowany z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w postaci środków finansowych, dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży lub publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Program realizowany jest na podstawie Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”.

Opis programu

„Laboratoria przyszłości” to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, mająca na celu stworzenia nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

W ramach programu „Laboratoria przyszłości” wsparcie zostało przeznaczone na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.

Nowoczesne pomoce dydaktyczne służą budowaniu u uczniów kompetencji przyszłości w dziedzinach związanych z szeroko pojętą nauką, technologią, inżynierią, sztuką oraz matematyką. Korzystanie z wyposażenia zakupionego w ramach projektu sprzyja budowaniu kreatywności i umiejętności technicznych wśród uczniów oraz podnosi atrakcyjność zajęć i pozwala na praktyczne zdobywanie wiedzy w sposób innowacyjny i interdyscyplinarny.

Środki finansowe otrzymane w ramach programu

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Jelczu-Laskowicach w ramach programu „Laboratoria przyszłości” otrzymała wsparcie w postaci środków finansowych w łącznej wysokości 252 600 zł.

Informacja o zakupionym sprzęcie w ramach programu

W ramach programu zakupiono sprzęt w celu utworzenia w szkole profesjonalnej pracowni technicznej oraz stanowisk do druku 3D. Ponadto zaplanowano zajęcia z robotyki oraz z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego.

Zakupione wyposażenie będzie wykorzystywane do realizacji podstawy programowej w obu etapach edukacyjnych z uwzględnieniem zaspokojenia dydaktycznych potrzeb uczniów w oparciu o wszechstronny dobór treści oraz metod i najnowocześniejszych środków dydaktycznych na zajęciach lekcyjnych i zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nowoczesny sprzęt również będzie wykorzystywany w trakcie imprez i uroczystości szkolnych oraz wycieczek klasowych w celu dokumentowania życia szkoły.

Copyright © 2022 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.