foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

 Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach informuje, że rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które będą korzystały z opieki w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2022/2023 zobowiązani są do złożenia wypełnionej karty zgłoszenia dziecka do świetlicy (karta dostępna przy zapisie) oraz dostarczenia zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców/prawnych opiekunów z zakładu pracy (najpóźniej do dnia 05.09.2022r.). Zapisy odbywać się będą w auli szkolnej w dniu 01.09.2022r. w godz. 9:00-14:00.

Copyright © 2022 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.