foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

Pasowanie na Czytelnika 2022

My uczniowie pierwszej klasy

Tobie, Książko, przyrzekamy,

Że szanować Cię będziemy,

Krzywdy zrobić Ci nie damy.

Obowiązków czytelnika

Będziemy przestrzegać pilnie

I z twych rad i Twych mądrości

Korzystać od dziś usilnie! Przyrzekamy!

 

Takimi słowami uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na czytelnika. Pasowanie na Czytelnika Biblioteki Szkolnej, to wyjątkowe wydarzenie w życiu każdego pierwszoklasisty. W tym dniu następuje oficjalne przyjęcie najmłodszych uczniów do grona czytelników biblioteki. Głównym celem uroczystości jest zachęcenie dzieci do korzystania z biblioteki szkolnej i rozwijania umiejętności czytania.

Pasowanie na Czytelnika w naszej szkole miało miejsce 6 i 7 czerwca. Przygotowała ją p. Barbara Rytwińska, a prowadzili uczniowie z Klubu Miłośników Książki i Biblioteki z klasy VII a i VI b, którzy z tej okazji zaprezentowali inscenizację pt. „Bajki Pana Brzechwy”. Podczas pierwszego spotkania w bibliotece pierwszaki poznały zasady korzystania ze szkolnego księgozbioru, poszanowania książek oraz obowiązki i prawa czytelnika. Dla małych gości uczniowie klasy VI b i VII a przygotowali piękną dekorację w bibliotece szkolnej. Ogromnym zainteresowaniem maluchów cieszył się występ starszych koleżanek z klas VI - VII w inscenizacji poświęconej prośbom książki oraz postacie z bajek. W ten sposób wprowadzili swych młodszych kolegów w poczet czytelników biblioteki szkolnej i w czekający na nich świat książek. Po takim wprowadzeniu, uczniowie klas pierwszych w skupieniu i z powagą uroczyście przyrzekli, że będą kochać książki i szanować je, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Po uroczystości pasowania każdy uczeń otrzymał wyprawkę ”Pierwsze abecadło” ufundowane przez Instytut Książki, pamiątkową zakładkę do książki, którą wykonali uczniowie z klas V i VI oraz słodki poczęstunek. Pani Dyrektor Izabela Siedlecka zachęcała najmłodszych czytelników z klasy pierwszej do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. Pierwszoklasiści otrzymali przygotowany przez Panią Bibliotekarkę dyplom dla klasy, do podpisania przez uczniów OBIETNICE oraz karteczki z „prośbami książki”, które będą przypominały dzieciom o konieczności dbania o książki. Na zakończenie pierwszoklasiści wypożyczyli swą pierwszą książkę.

Drodzy Rodzice,
Korzystając z okazji pragniemy podkreślić, jak bardzo ważną rzeczą jest czytanie dzieciom minimum 20 minut dziennie bajek i innych utworów literackich przez rodziców i najbliższych. Czytanie na głos stymuluje pamięć, nawiązywana jest bezpośrednia relacja  co w dużym stopniu przyczynia się do wszechstronnego rozwoju dziecka. Obcowanie ze słowem pisanym pobudza wyobraźnię, uczy kreatywności, ortografii, empatii, wrażliwości na innych, jest cudowną receptą na nudę, wprowadza w całkiem nowy świat. Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest czynnością prawdziwie magiczną, zaspokaja wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, znakomicie wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny, jest jedną z najskuteczniejszych strategii wychowawczych.

 

Copyright © 2022 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.