foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

 png 2Poszerzanie świadomości społecznej wśród dzieci i młodzieży na temat autyzmu jest ważnym procesem w kształtowaniu pokoleń młodych, tolerancyjnych osób. Z naszej szkoły cztery klasy: 1a z wychowawcą Elżbietą Adamską, 2d z wychowawcą Haliną Olczak, 3c z wychowawcą Anetą Morawską–Imiołek i 3e z wychowawcą Renatą Piątek przystąpiły do realizacji projektu "W cudownym świecie z Wami - Niebieskimi Motylami".

Kliknij w obrazek by przejść do galerii

Cele projektu:

1. Poszerzanie świadomości społecznej wśród dzieci i młodzieży na temat autyzmu.

2. Kształtowanie właściwych postaw prospołecznych wśród dzieci i młodzieży.

3. Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.

4. Aktywizacja dzieci i młodzieży sprzyjająca zrozumieniu emocji i uczuć innych osób.

5. Integracja zespołu klasowego, współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju.

W ramach projektu zrealizowano w klasach następujące zadania:

1. Przeczytano i omówiono jedno z opowiadań przybliżających zagadnienia dotyczące spektrum autyzmu: „Czarodziejka” Joanny M. Chmielewskiej z serii „Bajki bez barier” lub „Kosmita” - Roksany Jędrzejewskiej–Wróbel.

2Przygotowano gazetki przedstawiające najważniejsze informacje dotyczące trudności z jakimi zmagają się osoby z autyzmu. 

3. Wykonano prace plastyczne przedstawiające błękitnego motyla, będącego przewodnim motywem projektu związanego z obchodami Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

4. Wykonano „niebieskie zdjęcie” uczestników projektu w czasie obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu - w celu solidarności z osobami dotkniętymi autyzmem.

5. Odbył się „Spacer dla Autyzmu" - przemarsz wokół boiska szkolnego z niebieskimi balonami.

Copyright © 2023 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.