foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

Szanowni Rodzice i Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2

w Jelczu-Laskowicach,

w związku z realizowaną w naszej szkole Ogólnopolską Kampanią Społeczną „DLA POPRAWNEJ POLSZCZYZNY” serdecznie zapraszam uczniów klas III-VIII wraz z rodzinami do udziału w

I Szkolnym Dyktandzie Rodzinnym, którego celem jest promocja poprawności pisowni zgodnie z zasadami ortograficznymi oraz integracja wielopokoleniowa. Żywię głębokie przekonanie, że wspólne zmagania z pisownią będą okazją zarówno do nauki, jak i świetnej rodzinnej zabawy.Rodzinne Dyktando Plakat

Termin dyktanda: 26.11.2021r. godz. 18.00 - online

Zgłoszenia: do 24.11.2021r. poprzez e-dziennik do p. Izabeli Siedleckiej

REGULAMIN I SZKOLNEGO DYKTANDA RODZINNEGO 2021

1. Konkurs „Rodzinne dyktando” jest skierowany do uczniów klas 3-8 i ich rodzin (jeden członek rodziny-rodzic, dziadek, starsze rodzeństwo, itp.).

2. W konkursie nie mogą brać udziału nauczyciele języka polskiego (także emerytowani).

3. Terminy:

a. Zgłoszenia chętnych uczniów z rodzinami do 24.11.21r. przez e-dziennik do p. Izabeli Siedleckiej.

b. Dyktando - 26.11.2021r. godz. 18.00-online; Teams-konto ucznia-grupa RODZINNE DYKTANDO.

c. Opublikowanie wyników na stronie internetowej szkoły do 03.12.21r.

d. Wręczenie dyplomów i nagród w czerwcu 2022r. podczas uroczystego podsumowania projektu.

4. Forma przeprowadzenia konkursu:

  1. Konkurs odbędzie się w formie online na platformie Teams. Każdy zgłoszony zespół w dniu konkursu łączy się poprzez konto ucznia z grupą RODZINNE DYKTANDO. Wcześniej wydarzenie zostanie zaplanowane w kalendarzu Teams.
  2. W trakcie połączenia obowiązuje wyciszenie mikrofonów i włączenie kamerek.
  3. Uczeń i członek rodziny pracują zespołowo - jedna z osób pisze i konsultuje poprawność z członkiem rodziny.
  4. Tekst musi być zapisany odręcznie, czytelnie. Nie można pisać wielkimi literami drukowanymi. Poprawki należy nanieść przez wyraźne skreślenie wyrazu z błędem i napisanie powyżej wersji poprawnej.
  5. W ciągu 5 minut od zakończenia dyktowania należy zrobić wyraźne zdjęcie kartki z dyktandem i przesłać w Teams na osobisty czat do p. Izabeli Siedleckiej

 5. Ocena prac:

  1. Oceniana będzie poprawność ortograficzna i interpunkcyjna: 2 punkty ujemne za każdy błąd ortograficzny i 1 punkt ujemny za interpunkcję;
  2. Wygrywa zespół, który otrzyma najmniej punktów ujemnych.
  3. Wszyscy, którzy biorą udział w konkursie wyrażają zgodę na umieszczenie ich zdjęcia na stronie internetowej szkoły oraz publikację imion i nazwisk osób nagrodzonych.

                                                   Organizatorzy: Zespół nauczycieli języka polskiego w PSP nr 2 w Jelczu-Laskowicach

Copyright © 2022 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.