foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

Burmistrz informuje o możliwości zgłoszenia dziecka do udziału w półkolonii, organizowanej w czasie wakacji letnich.

Przewiduje się organizację czterech turnusów:

I) 28.06 - 02.07 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Hirszfelda 92, Jelcz-Laskowice,

II) 05.07 - 09.07 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Hirszfelda 92, Jelcz-Laskowice,

III) 12.07 - 16.07 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, al. Młodych 1, Jelcz-Laskowice,

IV) 19.07 - 23.07 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, al. Młodych 1, Jelcz-Laskowice.

Na karcie półkolonii należy wskazać termin wypoczynku (można zapisać dziecko na kilka turnusów). Godziny pobytu dziecka: od 07:00 do 16:00 (prosimy o dopisanie na karcie informacji o przewidywanych godzinach uczęszczania przez dziecko na zajęcia).

Odpłatność za tydzień (od poniedziałku do piątku): 170,00 zł. dla dzieci z Gminy Jelcz-Laskowice.

Organizator zapewnia wyżywienie: II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek. Program półkolonii zostanie przedstawiony po zebraniu kart kwalifikacyjnych i utworzeniu się grup (grupa może liczyć maksymalnie 15 dzieci). Opiekę sprawować będzie wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Zorganizowanie półkolonii i ilość turnusów zależeć będzie od zainteresowania rodziców i możliwości organizacyjnych.

Karty kwalifikacyjne można pobrać z strony PSP 2 i PSP 3, wypełnione złożyć w sekretariatach PSP 3 przy ul. Hirszfelda 92 lub Prusa 2 w Jelczu – Laskowicach, PSP 2 przy Al. Młodych 1 w Jelczu-Laskowicach - w nieprzekraczalnym terminie do 08.06.2021 godz. 12:00.

 

Karta na półkolonie (doc)          Karta na półkolonie (PDF)

 

Copyright © 2022 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.