foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

PASOWANIE KLAS PIERWSZYCH

007 slubowanie 201910 października 2019 roku w Centrum Sportu i Rekreacji odbyła się szkolna uroczystość: „Pasowanie na ucznia klasy pierwszej”. W uroczystości wzięło udział 112 uczniów, zaproszeni goście: burmistrz Miasta i Gminy Bogdan Szczęśniak, wiceburmistrz Romuald Piórko, przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda, dyrektor CSiR Krzysztof Konopka, przewodnicząca Rady Rodziców Magdalena Rogalska, dyrekcja szkoły oraz rodzina uczniów. Grupa taneczna wraz z uczniami klas pierwszych z gracją zatańczyła Poloneza.

Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie, podpisali zobowiązanie i stali się pełnoprawnymi uczniami PSP nr 2. Pasowania na ucznia dokonała pani dyrektor Agata Skierska. Dzieci otrzymały uczniowskie birety oraz słodką niespodziankę - kolorowe rożki. Na zakończenie uroczystość uświetnił występ małych aktorów z klasy trzeciej pt. „Kultura jest dobra na wszystko”. Cieszymy się, że dołączyliście do braci uczniowskiej.

Copyright © 2022 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.