foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

003 wymiana partnerskaWYMIANA PARTNERSKA POLSKO-NIEMIECKA

UCZNIÓW ZE SZKÓŁ

JELCZ-LASKOWICE - GUDENSBERG

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 nawiązała współpracę z niemiecką szkołą z Gudensberga. Młodzież wraz z opiekunami gościli w naszej szkole od 23 do 27 września 2019 roku. Program wizyty był bardzo ciekawy i urozmaicony.

Uczniowie wzięli udział w koncercie inaugurującym polsko-niemiecką wymianę szkolną (Jelcz-Laskowice-Gudensberg) pt. “Muzyka nie zna granic”, sprawdzili swoją wiedzę w quizie o Unii Europejskiej, zasadzili Dąb Pokoju we współpracy z Nadleśnictwem Oława, uczestniczyli w Sztafecie Pokoju. Program wizyty przewidywał również wizytę we wrocławskim aquaparku, zawody strzeleckie, wycieczkę do stolicy Dolnego Śląska i wycieczkę rowerową po terenach Jelcza-Laskowic. Odbyły się spotkania integracyjne młodzieży niemieckiej w rodzinach polskich. Uczestnicy projektu zadowoleni, pełni wrażeń i wdzięczni za polską gościnność powrócili do swoich domów. Już w czerwcu nastąpi rewizyta polskich uczniów w niemieckiej szkole.

 

 

Copyright © 2022 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.