foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

Szanowni Rodzice!

Serdecznie dziękujemy za zapewnienie opieki swoim dzieciom podczas egzaminów. Egzaminy zarówno gimnazjalne, jak i ósmoklasistów odbyły się bez zakłóceń, zgodnie z przyjętymi procedurami. W związku z akcją strajkową zostały jedynie zmienione składy zespołów nadzorujących egzaminy.

Informujemy, że od dnia 24 kwietnia dzieci będą mogły korzystać ze świetlicy zgodnie z planem, tj. w godzinach 6.15 – 17.00. Opiekę świetlicową będą pełnić nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły.

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2
w Jelczu-Laskowicach

Copyright © 2022 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.