foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

Ze względu na brak porozumienia między stroną rządową a związkami zawodowymi strajk nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach rozpoczyna się w poniedziałek 8 kwietnia 2019 r. Dzieci pozostają pod opieką rodziców.

Copyright © 2022 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.