foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

pracownia cyfrowa tablica

12 stycznia 2017r. Gmina Jelcz-Laskowice podpisała z Zarządem Województwa Dolnośląskiego umowę o dofinansowanie projektu "Poprawa jakości kształcenia w Gminie Jelcz-Laskowice poprzez utworzenie 6 pracowni cyfrowych w szkołach podstawowych i gimnazjach". Celem projektu jest zapewnienie rozwoju infrastruktury szkół w zakresie nauki cyfrowej oraz dostosowanie do współczesnych wymagań i nowych metod nauczania placówek edukacyjnych Gminy Jelcz-Laskowice.

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Jelczu-Laskowicach została utworzona pracownia cyfrowa wyposażona w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i ICT, przeznaczona do prowadzenia działalności dydaktycznej z uczniami podczas lekcji z różnych przedmiotów ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania platformy edukacyjnej i zakupionego oprogramowania oraz podczas zajęć pozalekcyjnych służących rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży.

Copyright © 2022 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.