foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

001 powiatowy konkurs inf 2018 small

002 powiatowy konkurs inf 2018 small7 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 6 w Oławie odbył się XVIII Powiatowy Konkurs Informatyczny. Konkurs był skierowany do uczniów klas gimnazjalnych i siódmych klas szkoły podstawowej. Naszą szkołę reprezentowali: Joanna Piórkowska kl. 3AG, Paweł Ciach kl. 3AG i Jan Kamyk kl. 2AG. W ścisłym finale konkursu uczestniczyło 15 uczniów z wielu szkół powiatu oławskiego.

XVIII Powiatowy Konkurs Informatyczny został uroczyście rozpoczęty przez dyrektor szkoły p. Barbarę Turczynowską organizującej konkurs. Finał składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna to był test z 40 pytaniami zamkniętymi i otwartymi. Uczestnicy konkursu, na jego rozwiązanie, mieli tylko 45 minut. Uczniowie rozwiązywali test z wiedzy o Internecie, systemach operacyjnych, aplikacjach systemowych oraz znajomości budowy komputerów, sieci komputerowych, topologiach sieciowych, protokołów internetowych oraz schematów blokowych i algorytmów.

Czytaj więcej...

27 kwietnia 2018 r. w Oławie odbył sie finał VIII edycji Turnieju Wiedzy o Internecie „Interiada” - konkursu wiedzy o Internecie. Turniej jest organizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Zjednoczonej Europy w Oławie pod honorowym patronatem Starostwa Powiatowego. Konkurs przebiega w formie dwóch następujących etapów: pierwszy etap jest on-line, uczniowie rozwiązują go w szkołach poprzez stronę www, drugi etap, to etap - finałowy - na żywo "Konfrontacja 3 najlepszych szkół" w ZSP2.

Do ścisłego finału awansowali uczniowie: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Jelczu-Laksowicach, SP w Bystrzycy Oł. oraz uczniowie Gminnej SP w Oławie.

Konkurs uroczyście otworzyła pani Jadwiga Braniewska – dyrektor ZSP 2 w Oławie oraz Tomasz Frishmann – burmistrz miasta Oława. Uczniowie rozwiązywali zadania i odpowiadali na pytania dotyczące technologii informacyjnych, oraz Internetu, jego historii i zasad działania, m. in. mediów transmisyjnych, protokołów sieciowych, domen, adresów IPv4, IPv8, wykazywali się znajomością projektowania stron internetowych, portali społecznościowych, cyber - chorób i nowinek informatycznych dotyczących Internetu. Rywalizacja, w tym roku, była wyjątkowo wyrównana. Zdobywcy pierwszego miejsca uzyskali przewagę nad drugą drużyną dopiero w ostatnim pytaniu specjalnej dogrywki.

W tym roku najlepszymi drużynami okazały się: drużyna z Gminnej Szkoły Podstawowej w Oławie pod opieką Wojciecha Dziądziak - 1 miejsce, drugie miejsce zajęła drużyna z naszej szkoły pod opieką pani Elżbiety Bicz – 2 miejsce, a 3 miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Bystrzycy pod opieką pana Jacka Ozgi.

Gratulujemy sukcesów uczestnikom "INTERIADY"!

Więcej informacji o konkursie na stronie: http://www.zsp2olawa.edu.pl/interiada/

Burmistrz informuje o możliwości zgłoszenia dziecka do udziału w półkolonii, organizowanej w czasie wakacji letnich. Przewiduje się organizację czterech turnusów:

I) 25.06 - 29.06 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Hirszfelda 92, Jelcz-Laskowice,
II) 02.07 - 06.07 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Hirszfelda 92, Jelcz-Laskowice,
III) 09.07 - 13.07 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, Al. Młodych 1, Jelcz-Laskowice,
IV) 16.07 - 20.07 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, Al. Młodych 1, Jelcz-Laskowice.

Na karcie półkolonii należy wskazać termin wypoczynku (można zapisać dziecko na kilka turnusów). Godziny pobytu dziecka: od 7 do 16 (prosimy o dopisanie na karcie informacji o przewidywanych godzinach uczęszczania przez dziecko na zajęcia).

Odpłatność za tydzień (od poniedziałku do piątku): 150 zł. dla dzieci z Gminy Jelcz-Laskowice.

Organizator zapewnia wyżywienie: II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek. Program półkolonii zostanie przedstawiony po zebraniu kart kwalifikacyjnych i utworzeniu się grup (grupa może liczyć maksymalnie 25 dzieci). Opiekę sprawować będzie wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Zorganizowanie półkolonii i ilość turnusów zależeć będzie od zainteresowania rodziców i możliwości organizacyjnych. Karty kwalifikacyjne można pobrać i wypełnione złożyć w sekretariatach PSP 3 przy ul. Hirszfelda 92 lub Prusa 2 w Jelczu – Laskowicach, PSP 2 przy Al. Młodych 1 w Jelczu-Laskowicach - w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2018r.

Karta kwalifikacyjna do pobrania >>TUTAJ<<

2018 konkurs biblijny small 0022018 konkurs biblijny small 00110 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 73 we Wrocławiu odbył się XII konkurs biblijny "EWANGELIA ŚWIĘTEGO JANA, CZY JĄ ZNAM?" Do konkursu zgłosiło się 12 szkół wrocławskich oraz Szkoła Podstawowa nr 2 z Jelcza- Laskowic. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy Vc Hanna Troska oraz Karolina Tasior z klasy VId. W pierwszym etapie konkursu uczestnicy mieli do napisania test składający się z 40 pytań ze znajomości treści Ewangelii. Dziewczęta zakwalifikowały się do ścisłego finału konkursu, w którym zaprezentowały recytację przygotowanego fragmentu Ewangelii oraz odpowiadały na pytania otwarte.

Na zakończenie konkursu przybył dostojny gość ks.bp. Andrzej Siemieniewski, który wręczył laureatom konkursu nagrody oraz dyplomy. Uczennice naszej szkoły za udział w finale otrzymały nagrody książkowe oraz dyplomy za uczestnictwo w ścisłym finale. Na zakończenie konkursu wykonano zdjęcie pamiątkowe uczestników i opiekunów konkursu z księdzem biskupem Andrzejem Siemieniewskim. Opiekunem uczennic była p. Krystyna Peliszek.

2018 pola nadziei small 001

2018 pola nadziei small 0024 kwietnia odbył się w Oławie VI Marsz pod hasłem "Pola Nadziei" na rzecz Domowego Hospicjum. Uczniowie naszej szkoły przygotowali z tej okazji kosz pięknych żonkili. Jak co roku, kwiaty zostały zawiezione na oławski Rynek i przekazane przez uczestników Marszu organizatorom. Pieniądze zebrane ze sprzedaży żonkili zasilą konto Domowego Hospicjum w Oławie.

Agnieszka Kaletnik

W konkursie wzięło udział 11 uczestników. Najliczniej zaprezentowali się uczniowie szkoły podstawowej.I miejsce w kraju i tytuł laureata zdobyła uczennica klasy III a gimnazjum. Wyróżnienie otrzymała także uczennice kl. IIIa gimnazjum.Jest to niebywale jeden z największych sukcesów naszej szkoły o tak wysokiej randze. Konkurs cieszy się dużym powodzeniem wśród młodzieży. Wieloletnim opiekunem konkursu jest nauczyciel sztuki - pani Małgosia Waszak. Wszystkim gratulujemy.

Małgorzata Waszak

Copyright © 2022 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.