foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

Od poniedziałku 6 maja 2019 r. zmienia się plan lekcji. Zmiana dotyczy klas: 0D, 4E, 5A, 7C, 7D, 7F, 3BG, 3CG. Plan został już naniesiony w dzienniku elektronicznym i jest dostępny na stronie internetowej szkoły.

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Decyzją Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego od dnia 27 kwietnia strajk pracowników oświaty został zawieszony do września. W związku z tym od poniedziałku 29 kwietnia zajęcia w szkole będą się odbywały zgodnie z planem.

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Jelczu-Laskowicach

Szanowni Rodzice!

Serdecznie dziękujemy za zapewnienie opieki swoim dzieciom podczas egzaminów. Egzaminy zarówno gimnazjalne, jak i ósmoklasistów odbyły się bez zakłóceń, zgodnie z przyjętymi procedurami. W związku z akcją strajkową zostały jedynie zmienione składy zespołów nadzorujących egzaminy.

Informujemy, że od dnia 24 kwietnia dzieci będą mogły korzystać ze świetlicy zgodnie z planem, tj. w godzinach 6.15 – 17.00. Opiekę świetlicową będą pełnić nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły.

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2
w Jelczu-Laskowicach

Szanowni Rodzice!

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Jelczu-Laskowicach składa serdeczne podziękowania wszystkim Rodzicom za zrozumienie zaistniałej sytuacji wynikającej z akcji strajkowej poprzez zapewnienie opieki swoim dzieciom. Do strajku przystąpiło 90% nauczycieli i ponad 90 % pracowników obsługi. Jednak przy zachowaniu dotychczasowej postawy z Państwa strony w kolejnych dniach Szkoła będzie w stanie przeprowadzić egzamin gimnazjalny zgodnie z procedurami.

Serdecznie dziękuję

dyrektor szkoły- Agata Skierska

Ze względu na brak porozumienia między stroną rządową a związkami zawodowymi strajk nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach rozpoczyna się w poniedziałek 8 kwietnia 2019 r. Dzieci pozostają pod opieką rodziców.

Copyright © 2022 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.