foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

masa solna

Klasa 1d z wychowawcą Małgorzatą Załubską wykonała w ramach projektu „Z kulturą mi do twarzy” zadanie pt. „Mali i duzi architekci”. Uczniowie zrealizowali zadanie w dwóch etapach. Najpierw obejrzeli film instruktażowy na temat lepienia z masy solnej. Następnie przystąpili do wykonania różnorodnych płaskorzeźb, które po wyschnięciu zostały pomalowane farbami. Zajęcia sprawiły uczniom wiele satysfakcji i wrażeń.

                                                                            Koordynator projektu Renata PiątekMPE

03 wizyta w urzedzieDzieci z oddziałów przedszkolnych naszej szkoły 17 i 23 maja odwiedziły Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. Przywitał i oprowadził je po urzędzie Pan Dariusz Koprowski sekretarz miasta i gminy. Wycieczka została zorganizowana z inicjatywy przedszkolaków, którzy chcieli poznać Burmistrza Miasta Jelcz-Laskowice oraz zobaczyć urząd i poznać zasady jego funkcjonowania. Wizytę rozpoczęto w sali obrad, gdzie dzieci uczestniczyły w projekcji filmu, który opowiadał o historii pałacu z lwami. Następnie dzieci udały się do gabinetu Burmistrza Pana Bogdana Szczęśniaka, który opowiedział o swojej pracy i działaniu urzędu.

Kliknij w obrazek by przejść do galerii

Czytaj więcej...

01 wizyta pszczelarzy 2022

24 maja oddziały przedszkolne odwiedzili pszczelarze Państwo Barbara i Aleksander Gocoł oraz Pan Mariusz Pawlaczek z Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy z Koła Terenowego w Jelczu-Laskowicach. W spotkaniu wzięły udział dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych w PSP 2. Celem odwiedzin było poznanie przez dzieci pracy pszczelarza oraz niezbędnych narzędzi i przyborów do wykonywania różnych czynności w ulu. Zaproszeni pszczelarze przybyli w towarzystwie swoich przyjaciół – pszczół, które przywieźli w specjalnym ulu edukacyjnym. Dzieci z wielkim zaciekawieniem oglądały pracowite owady, a potem ramki z plastrami miodu. Pszczelarze  opowiadali, jak powstaje miód, jak zbierany jest pyłek, czym się żywią i co produkują pszczoły oraz jakie mają zwyczaje.

Kliknij w obrazek by przejść do galerii

Czytaj więcej...

03 dzien ziemi 2022
Temat tegorocznej edycji to "Ziemia i jej mieszkańcy". Celem konkursu było zwrócenie uwagi na pojęcie bioróżnorodności. Pamiętajmy więc, że różnorodność biologiczna to rozmaitość ekosystemów, gatunków i ich genów. Jest podstawową cechą przyrody – im bardziej różnorodne środowisko przyrodnicze, tym jest stabilniejsze, lepiej funkcjonuje i jest odporne na zmiany.

Na konkurs wpłynęło 27 prac. Były one bardzo ciekawe i różnorodne, a przede wszystkim niezwykle pomysłowe. Jury miało więc trudne zadanie z wyłonieniem najlepszych prac. W związku z tym oprócz nagród zostały przyznane dodatkowe wyróżnienia, a pozostałych uczestników konkursu nagrodzimy symbolicznym upominkiem.

Czytaj więcej...

Informujemy o możliwości zgłoszenia dziecka do udziału w półkolonii organizowanej w czasie wakacji.
Przewiduje się organizację czterech turnusów:
I) 27.06-01.07.2022 PSP nr 2
II) 04.07-08.07.2022 PSP nr 2
II) 04.07-08.07.2022 PSP w Miłoszycach
III) 11.07-15.07.2022 PSP nr 3 ul. Hirszfelda
IV) 18.07-22.07.2022 PSP nr 3 ul. Hirszfelda
W załączeniu:
Komunikat Burmistrza
Karta kwalifikacyjna - półkolonie

Kto pozna dobrze budowę swojego języka, ten płynniej i lepiej potrafi wyrazić swe myśli

słowem i pismem - Zenon Klemensiewicz

 

 20220427 11414127 kwietnia br. odbył się Miejsko-Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas IV-V. Wzięło w nim udział 26 uczniów z sześciu szkół.

Główne cele konkursu to:

1. Propagowanie poprawnej pisowni i dbałość o piękno ojczystego języka.

2. Podniesienie kompetencji ortograficznych uczniów.

3. Doskonalenie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

4. Rozwijanie zainteresowań polonistycznych, wspieranie uzdolnień uczniów.

5. Integrowanie środowiska gminnego.

Konkurs składał się z dwóch części. W pierwszej uczestnicy zmagali się z dyktandem. W drugiej rozwiązywali test, który sprawdzał znajomość reguł ortograficznych. Zwycięzca otrzymał tytuł „Mistrza Ortografii”.

Wyniki konkursu:

1. miejsce – Karolina Szczęch (PSP nr 3);

2. miejsce – Jakub Kowalik (PSP nr 3);

3. miejsce – Dobrawa Strzelecka (PSP Miłoszyce).

  

20220427 13064620220427 131512

Copyright © 2023 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.