foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

Dzieci do lat sześciu oraz dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice mogą korzystać codziennie z jednej bezpłatnej godziny pobytu na lodowisku w tym z wypożyczenia łyżew i kasku oraz z jednej bezpłatnej godziny pobytu na pływalni (z wyjątkiem sobót i niedziel).

Podstawą do bezpłatnego wejścia jest dowód osobisty, legitymacja szkolna lub zaświadczenie ze szkoły z adresem zamieszkania.

Wejścia na lodowisko w godzinach od 9.00 do 13.00.

Pobyt na lodowisku dzieci do lat 10 wyłącznie z opiekunem. Wstęp opiekuna bezpłatny.

Wejścia na pływalnię w godzinach 10.00 do 14.00.

Pobyt n basenie dzieci do lat 7 wyłącznie z opiekunem. Wstęp opiekuna bezpłatny.

Czynne w dni powszednie:

 • 9:00-14:00
 • 14:00-16:00 - przerwa techniczna
 • 16:00-20:00

Czynne w soboty, niedziele i święta:

 • 10.00:-15:00
 • 15:00-16:00 - przerwa techniczna
 • 16:00-20:00

Cennik:

 • bilet wstępu - 6,00zł / 45min.
 • bilet wstępu ulgowy - 4,00zł / 45min.
 • wypożyczenie łyżew - 4,00zł
 • wypożyczenie łyżew ulgowy - 2,00zł
 • pingwin - 10zł / 45min.

Posiadacze Jelczańsko-Laskowickiej Karty Dużej Rodziny:

 • bilet wstępu 2,00zł / 45min. / osoba
 • wypożyczenie łyżew - 2,00zł

Bilet ulgowy - dzieci i młodzież do 18 roku życia, opiekun dziecka do lat 10.

Dzieci do lat 10 tylko pod opieką osoby pełnoletniej.

Burmistrz Jelcza-Laskowic informuje o możliwości zgłoszenia dziecka z terenu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice do udziału w półkolonii, organizowanej w czasie ferii zimowych w budynku PSP 2 ul. Al. Młodych 1 w Jelczu-Laskowicach, PSP 3 przy ul. Hirszfelda 92
w Jelczu – Laskowicach.

Przewiduje się organizację 2 turnusów:

 1. 28.01 - 01.02.2019r. PSP 2 Al. Młodych 1
 2. 04.02 - 08.02.2019 r. PSP 3 ul. Hirszfelda 92

Na karcie półkolonii należy wskazać termin wypoczynku (można zapisać dziecko na dwa turnusy). Godziny pobytu dziecka: od 7 do 16 (prosimy o dopisanie na karcie informacji o przewidywanych godzinach uczęszczania przez dziecko na zajęcia). Odpłatność za tydzień (od poniedziałku do piątku) dla dzieci z Gminy Jelcz-Laskowice 150 zł.

Organizator zapewnia wyżywienie: II śniadanie, 2-daniowy obiad, podwieczorek. Program półkolonii zostanie przedstawiony po zebraniu kart kwalifikacyjnych i utworzeniu się grup. Opiekę sprawować będzie wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Zorganizowanie półkolonii i ilość turnusów zależeć będzie od zainteresowania rodziców i możliwości organizacyjnych.

Karty kwalifikacyjne można pobrać i wypełnione złożyć w sekretariatach, PSP 2 Al. Młodych 1 (pokój 110 I piętro) lub PSP 3 przy ul. Hirszfelda 92, ul. Prusa 2 w Jelczu – Laskowicach w nieprzekraczalnym terminie do 11.01 br.

Karty można też pobrać na stronie szkoły PSP 3 i PSP 2 w Jelczu-Laskowicach.

Zastępca Burmistrza

Marek Szponar

Z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XXI wojewódzkim konkursie plastycznym - MÓJ DOM, MOJE MIASTO, MOJA OJCZYZNA. Konkurs organizowany z ramienia NSZZ- SOLIDARNOŚĆ. Wrocław pod patronatem KURATORIUM OŚWIATY I WYCHOWANIA.

- I MIEJSCE w kategorii szkół podstawowych zajęła Aurelia Orzechowska
- wyróżnienie Maria Lesiecka
- w kategorii gimnazja:
-wyróżnienia: Kaja Szołdrowska, Julia Terlecka, Natalia Skowrońska.
Opiekę nad uczniami sprawowała M. Waszak. Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

wywiadowkaW dniach 19 i 20 września 2018 r. odbędą się zebrania z rodzicami uczniów oddziału "0" i klas I-III.

 • 19 września 2018 r. (środa) - kl. I-III godz. 17.00
 • 20 września 2018 r. (czwartek) - oddziały "0" godz. 17.00
 • 20 września 2018 r. (czwartek) - klasy IV-VIII i gimnazjum godz. 17.00

Copyright © 2022 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.