foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Jelczu - Laskowicach odbędzie się 19.06.2019r. według poniższego harmonogramu:

kl. 0 - 1 – godz. 9:15 – duża sala gimnastyczna

kl. 2 - 3 – godz. 10:15 – duża sala gimnastyczna

kl. 4 - 5 – godz. 11:40 – duża sala gimnastyczna

kl. 8 - 3G – godz. 9:15 – aula

kl. 6 - 7 – godz. 10:30 – aula

13 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 6 im. Polskich Olimpijczyków w Oławie odbył się XIX Powiatowy Konkurs Informatyczny. Konkurs był skierowany do uczniów klas gimnazjalnych i ósmych klas szkoły podstawowej. Naszą szkołę reprezentowali: Jan Kamyk kl. 3AG, Paweł Kędzierski kl. 3AG i Krzysztof Hager kl. 3AG. W ścisłym finale konkursu uczestniczyło 15 uczniów z wielu szkół powiatu oławskiego.

Czytaj więcej...

Burmistrz informuje o możliwości zgłoszenia dziecka do udziału w półkolonii, organizowanej w czasie wakacji letnich. Przewiduje się organizację czterech turnusów:

I) 24.06 - 28.06 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Hirszfelda 92, Jelcz-Laskowice,
II) 01.07 - 05.07 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Hirszfelda 92, Jelcz-Laskowice,
III) 08.07 - 12.07 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, Al. Młodych 1, Jelcz-Laskowice,
IV) 15.07 - 19.07 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, Al. Młodych 1, Jelcz-Laskowice.

Na karcie półkolonii należy wskazać termin wypoczynku (można zapisać dziecko na kilka turnusów). Godziny pobytu dziecka: od 7 do 16 (prosimy o dopisanie na karcie informacji o przewidywanych godzinach uczęszczania przez dziecko na zajęcia).

Odpłatność za tydzień (od poniedziałku do piątku): 150 zł dla dzieci z Gminy Jelcz-Laskowice.

Organizator zapewnia wyżywienie: II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek. Program półkolonii zostanie przedstawiony po zebraniu kart kwalifikacyjnych i utworzeniu się grup (grupa może liczyć maksymalnie 15 dzieci).

Opiekę sprawować będzie wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Zorganizowanie półkolonii i ilość turnusów zależeć będzie od zainteresowania rodziców i możliwości organizacyjnych. Karty kwalifikacyjne można pobrać i wypełnione złożyć w sekretariatach PSP 3 przy ul. Hirszfelda 92 lub Prusa 2 w Jelczu – Laskowicach, PSP 2 przy Al. Młodych 1 w Jelczu-Laskowicach - w nieprzekraczalnym terminie do 31.05 br.

Zastępca Burmistrza
Marek Szponar

26 kwietnia 2019r. odbyła się szkolna wycieczka do EXPLORAPARKU w Wałbrzychu. 48 uczniów (głównie z klas VI) uczestniczyło w interaktywnej lekcji matematyki "Lustrzane odbicia" oraz bawiło się zabawkami edukacyjnymi, ćwicząc wyobraźnię, logiczne myślenie oraz odkrywając własności matematyczne i fizyczne.

Po atrakcjach przewidzianych w Parku Nauki grupa odwiedziła Muzeum Porcelany oraz uczestniczyła w warsztatach ceramicznych. Wycieczkę zwieńczyła wspólna biesiada w pizzerii.

Opiekę nad uczniami sprawowała Anna Chmielewska i Ewa Moskal - organizatorka wyjazdu.

011 konkurs matematyczny5 kwietnia 2019r. odbył się w PSP nr 2 Gminny Konkurs Matematyczny klas VI. O laur zwycięstwa rywalizowało 5 drużyn: uczniowie z PSP nr 1, PSP nr 2, PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach, PSP w Miłoszycach i PSP w Minkowicach Oławskich. Konkurs uroczyście rozpoczęła Pani Dyrektor Izabela Siedlecka. Uczniowie rozwiązali łącznie 26 różnorodnych zadań matematycznych. Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: Pan Andrzej Skiba, Pani Agata Włodarczyk, Pani Agnieszka Cięszczyk-Mencwal, Pani Monika Nocoń, Pani Renata Deryło i Pani Ewa Chorąży.

Czytaj więcej...

Copyright © 2022 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.