foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

W środę, 19 maja bieżącego roku, odbył się w naszej szkole Konkurs „Bezpieczni na drodze” (konkurs wiedzy o zasadach i przepisach ruchu drogowego) dedykowany dla uczniów klas czwartych – przyszłych rowerzystów.
W konkursowe szranki stanęło 41 uczniów, których zadaniem było rozwiązanie testu z zakresu:
- budowy roweru
- znaków drogowych pionowych i poziomych
- manewrów drogowych
- zasad poruszania się na skrzyżowaniach
- bezpieczeństwa rowerzysty
Konkurs odbył się w formie zdalnej. Uczestnicy mieli 2 godziny na udzielenie odpowiedzi i odesłanie ich na platformę Teams. Poziom konkursu okazał się niezwykle wyrównany a wiedza jaką zaprezentowali uczniowie była wysoka. Czworo uczniów uzyskało maksymalną ilość punktów byli to:
Amelka Celmer klasa 4A – 24 pkt
Jakub Grabski klasa 4B – 24 pkt
Amelia Krowicka klasa 4D – 24 pkt
Marcel Tokarz klasa 4A – 24 pkt
Na specjalne wyróżnienie zasłużyła Antonina Makowska z klasy 4D – 23 pkt
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję za udział oraz gratuluję wiedzy, która z całą pewnością zaowocuje w przyszłości.
Organizator: Krzysztof Krzywonos

Copyright © 2021 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.