foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

Amazing Things

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka o podłożu neurologicznym, który dotyczy tysięcy dzieci w całej Polsce. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (obchodzony 2 kwietnia), ma na celu propagowanie wiedzy na temat tego zjawiska. W ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu realizowane są liczne inicjatywy na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin.

Jedną z nich jest „Polska na Niebiesko” – coroczna kampania społeczna organizowana przez Fundację JiM o zasięgu ogólnopolskim. W tym roku, jak i w ubiegłym ze względu na stan pandemii koronawirusa nie możemy uczcić tego święta przez zorganizowanie Dni Otwartych i zaproszenie osób, które chciałaby się dowiedzieć o autyzmie więcej. Dlatego zapraszamy uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły do przyłączenia się do tej akcji. W ramach wydarzenia zachęcamy do zrobienia z dziećmi czegoś niebieskiego (proponujemy ubrać się na niebiesko lub zrobić niebieską pracę plastyczną).

Copyright © 2021 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.