foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

Bardzo Mloda Kultura Jestem przeciwZjawisko nienawiści i wielowymiarowego wykluczenia społecznego jest znane nie od dziś. Jestem PrzeciwWspółczesne rozwiązania technologiczne przyczyniły się do rozwinięcia nowych narzędzi wykorzystywanych w celu szykanowania i obrażania drugiego człowieka. Jest to szczególnie niebezpieczne dla młodych ludzi, którzy dopiero kształtują się społecznie. Stąd powstał projekt pt. "Jestem przeciw!", zrealizowany w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach. 

Jego ideą było przeciwdziałanie hejtowi, zwłaszcza w Internecie, poprzez uświadomienie przejawów tego zjawiska. Projekt rozpoczął się od forum nt. mowy nienawiści – spotkania dyskusyjnego połączonego z warsztatami kreatywnego pisania. Forum miało na celu wprowadzenie do problematyki hejtu, pogłębioną dyskusję z uczestnikami, analizę psychologiczną przypadków na wybranych przykładach, omówienie sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, prawnych konsekwencji mowy nienawiści, a także uczulenie na wykluczenie z powodów narodowościowych. Wśród zaproszonych gości i moderatorów znaleźli się m.in. uczniowie, pedagodzy, prawnicy i przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości. Na warsztatach kreatywnego pisania udało się opracować teksty o pozytywnym zabarwieniu, stanowiące bazę do kolejnych działań muzycznych. 

 

W przestrzeni miejskiej Jelcza-Laskowic zawisły billboardy (przy wjeździe od ul. Wrocławskiej oraz przy ul. Bożka). Powstały na podstawie pracy plastycznej Nadii Zabilskiej – uczennicy z klasy 8 w konkursie na najlepszy motyw graficzny związany z przeciwdziałaniem mowy nienawiści. Jej pomysł urzekł jurorów swoim przekazem. Praca powstała podczas warsztatów plakatu, których zamierzeniem była nauka zasad projektowania plastycznego i poznanie charakterystycznych cech plakatu. Następnie została zaadaptowana przez profesjonalnego grafika. Wszystkie prace plastyczne można obecnie oglądać na wystawie w siedzibie Centrum Kultury, na I piętrze obok Kafka Kafe.

 

Do sieci trafił także teledysk (protest song) dotyczący walki z nietolerancją, przygotowany na podstawie scenariusza wymyślonego przez uczestników. Przeszli oni przez cały proces produkcji filmowej. W spocie wystąpiła młodzież i aktywni członkowie lokalnej społeczności. Linia melodyczna powstała na warsztatach nauki gry na bębnach afrykańskich pt. „Odbębnij się”. 

 

Teledysk / spot społeczny (protest song): https://www.youtube.com/watch?v=zcwcyTJQq5I

 

Kulisy powstawania teledysku, czyli making of:  

https://www.youtube.com/watch?v=sf2_2978ksk&t=1s

 

Projekt zakończył się spotkaniem podsumowującym pt. „Stop hejt”, w programie którego znalazł się czas na ogólne refleksje, slajdowisko, premierę teledysku, koncert muzyków z zespołów Foliba i Bakshish, animacje muzycznie, opowieści o historii bębnów oraz poruszenie tematyki cyberprzemocy

 

Założeniem projektu było umożliwienie młodzieży aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym
i pobudzenie ich kreatywności, nauczanie poprzez kulturę i sztukę oraz przekazanie wiedzy na temat przeciwdziałania nienawiści, wykraczającej ponad program nauczania. 

 

Projekt zacieśnił współpracę pomiędzy nauczycielami i pracownikami MGCK, dzięki wspólnym doświadczeniom i wzajemnej inspiracji, co niewątpliwie podniosło umiejętności i kompetencje zawodowe obydwu stron. Zaangażowanie w projekt wpłynęło na efektywniejsze sprzeciwienie się mowie nienawiści, nietolerancji i agresji w Internecie i przestrzeni publicznej.

 

Copyright © 2021 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.