foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

back to schoolDnia pierwszego września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021. Wracamy do nauczania stacjonarnego, dbając jednocześnie o zdrowie i bezpieczeństwo całej społeczności szkolnej. Musimy respektować przepisy prawa dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, zatem wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej. Jest to wyzwanie i ogromny wysiłek organizacyjny. Zarówno kadra pedagogiczna i pracownicy szkoły jak i dzieci, uczniowie oraz rodzice muszą przyjąć nowe zasady organizacyjne oraz procedury, konsekwentnie je realizować i przestrzegać. Cel jest jeden - ochrona przed koronawirusem, niedopuszczenie do zamknięcia szkoły i powrotu do zdalnego nauczania, które pomimo wysiłku wszystkich - nauczycieli, uczniów i rodziców, nie jest tak efektywne jak nauczanie stacjonarne.

Staramy się zorganizować pracę szkoły, aby w miarę możliwości utrzymać dystans, ograniczyć mobilność i gromadzenie się uczniów, zmniejszyć liczbę osób trzecich na terenie szkoły oraz monitorować osoby wchodzące do szkoły. Zatem tylko rodzice dzieci 5 i 6 letnich będą mogli wejść na teren szkoły w celu przyprowadzenia i odebrania dziecka z przedszkola. Rodzice uczniów klas pierwszych wejdą do szkoły tylko 1 września na spotkanie z wychowawcą klasy.

Uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonym wejściem (wykaz poniżej) i poruszają się po szkole zgodnie z wytycznymi i procedurami, które omówi wychowawca podczas spotkania 1 września i które zostaną przesłane rodzicom poprzez e-dziennik.

Każdy oddział, każda klasa będzie miała zajęcia w jednej sali lekcyjnej. Wyjątek stanowią zajęcia z wychowania fizycznego, informatyki oraz języka obcego przy podziale na grupy (wykaz poniżej).

W edukacji wczesnoszkolnej klasy pracują na dwie zmiany. Po zajęciach pierwszej zmiany jest godzinna przerwa na dezynfekcję i wywietrzenie sali.

Świetlica funkcjonuje w godz. 6:15 do 17:00. Rodzice zapisują dzieci do dnia 3 września w formie elektronicznej (formularz w załączeniu) jako zeskanowany dokument i wysłany na adres e-mail szkoły lub w formie papierowej (formularz do pobrania na portierni).Apelujemy do rodziców o zapisywanie dzieci do świetlicy tylko i wyłącznie w sytuacjach koniecznych, ponieważ w świetlicy będą się stykały ze sobą dzieci z różnych oddziałów i roczników. Prosimy rodziców o odpowiedzialną decyzję.

Informujemy, że funkcjonuje również stołówka szkolna. Zasady funkcjonowania i karta zgłoszenia dziecka na posiłki w załączniku.

W tym roku, dbając o bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli, rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w zmienionej formie:

  1. uroczysta Msza Św. inaugurująca nowy rok szkolny o godz. 8:00 z udziałem pocztu sztandarowego
  2. spotkanie z wychowawcami wg poniższego harmonogramu:

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Oddziały 5 i 6-latków

Wszystkie oddziały 5-latków i oddziały 0 rozpoczynają pracę już od godziny 6.00:

Gr. A „5-latki” - sala 7

Gr. B „5-latki” –sala 3

0a –sala 19

0b –sala 17

0c –sala 11

0d –sala 13

Wejście: drzwi do „Małej szkoły”

 

Klasy I

Uczniowie klas I przychodzą z jednym rodzicem/ opiekunem na wskazaną godzinę i kierują się do auli szkolnej, gdzie odbywa się spotkanie z wychowawcą. Po omówieniu spraw uczniowie i rodzice wraz z wychowawcą przechodzą do sali lekcyjnej.

Klasa I b- 9.15

Klasa I d- 10.15

Klasa I a- 11.15

Klasa I c- 12.15

Wejście: główne wejście do szkoły

 

Klasy II i III pierwszozmianowe

Spotkanie uczniów z wychowawcą w salach o godzinie 9.15:

II d- sala nr 37

II e- sala nr 23

III a- sala nr 15

III c- sala nr 14

III d- sala nr 17

Wejście: wejście ewakuacyjne A (pierwsze od placu zabaw).

Wyjątek stanowi klasa II d- główne wejście do szkoły.

Klasy II i III drugozmianowe

Spotkanie uczniów z wychowawcą w salach o godzinie 11.00:

II a- sala nr 17

II b- sala nr 23

II c- sala nr 37

III b- sala nr 14

Wejście: wejście ewakuacyjne A (pierwsze od placu zabaw).

Wyjątek stanowi klasa II c- główne wejście do szkoły.

 

 

Klasy IV-VIII

Spotkanie uczniów z wychowawcą o godzinie 9.15:

IV a- s. 13

IV b- s. 30

IV c- s. 18

IV d- s. 102

V a- s. 23

V b- s. 24

V c- s. 29

VI a- s. 107

VI b- s. 214

VI c- s. 112

VI d- s. 113

VI e- s. 101

VII a- s. 213

VII b- s. 209

VII c- s. 207

VII d- s. 212

VII e- s. 201

VII f- s. 219

VIII a- s. 208

VIII b- s. 119

VIII c- s. 202

Wejście:

Klasy, które będą miały zajęcia na parterze: IVa, IVb, IVc, Va, Vb, Vc – wejście od Orlika.

Klasy, które będą miały zajęcia na I piętrze: IVd, VIa, VIc, VId, VIe, VIIIb – wejście od Orlika i bezpośrednio schodami na I piętro.

Klasy, które będą miały zajęcia na II piętrze: VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIIa, VIIIc- wejście przez szatnię i pierwszą klatką schodową na II piętro.

Wyznaczone miejsca wejść dla uczniów poszczególnych klas będą obowiązywały do odwołania.

W przypadku, gdy uczniowie klas II-VIII spóźnią się na lekcję, wchodzą do szkoły głównym wejściem, pozostałe będą zamykane.

 

Załączniki

 

Świetlica szkolna

Stołówka szkolna  (karta zgłoszenia)

Regulamin Stołówki Szkolnej

Aneks nr 1 do Regulaminu Stołówki Szkolnej

Aneks nr 2 do Regulaminu Stołówki Szkolnej

 

Copyright © 2020 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.