foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

 

15 czerwca - 10 lipca   -   złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

23 czerwca - 7 lipca   -   sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, próby sprawności fizycznej

26 czerwca - 10 lipca   -   dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

31 lipca - 4 sierpnia    -   uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

12 sierpnia   -   podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

13-18 sierpnia   -   potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

19 sierpnia   -   ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Copyright © 2021 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.