foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej do zerówki i klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021

26 maja - 29 maja do godz. 1500   -   składanie wniosków

1 czerwca - 2 czerwca   -   prace komisji rekrutacyjnej

3 czerwca godz. 900  -  opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych

UWAGA! Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do placówki

3 czerwca - 5 czerwca do godz.1500    -    potwierdzenie pisemne przez rodzica kandydata woli przyjęcia

9 czerwca godz. 900   -   opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

Dokumenty do wypełnienia:

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie do klasy I

Zgłoszenie do klasy I - rejon

Oświadczenie o wielodzietności oraz samotnym wychowaniu

Oświadczenie o zatrudnieniu oraz rozliczeniu podatku

 

Copyright © 2021 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.