foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Jelczu - Laskowicach uprzejmie informuje, że na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. ( Dz. U. z 2003., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego - Burmistrza Jelcza - Laskowic w dniu 6 maja 2020 r. zostają zawieszone zajęcia w oddziałach przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Jelczu - Laskowicach na czas oznaczony tj. od 6 maja 2020r. do 24 maja 2020r.

Uzasadnienie: Brak możliwości spełnienia wytycznych dotyczących BHP oraz szczegółowych wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30.04.2020 r.

 

                                                                          Z poważaniem

                                                                          Agata Skierska

 

Copyright © 2020 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.