foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

24.01.2020r. wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Jelcza - Laskowic w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych, oddziałów przedszkolnych w szkołach i przedszkoli. Zawiera terminarz czynności związanych z rekrutacją, informację o kryteriach oraz wymaganych dokumentach. Kryteria rekrutacji dzieci spoza obwodu do klasy pierwszej określone są w uchwale nr XXXII.245.2017 z 31 marca 2017 r. Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach.

Wnioski można składać w sekretariacie PSP nr 2, pokój nr 110 I piętro w okresie od 17.02 do 28.02.2020 w godzinach od 7:00 do 15:00 ( piątki od 7:00 - 16:00).

Wymagane dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka oraz nr PESEL lub dowód osobisty dziecka,
  • dowód tożsamości rodzica /opiekuna prawnego,
  • wypełniony wniosek wraz z załącznikiem lub zgłoszenie, dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.

Uwaga: dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z załącznikiem o spełnianiu kryteriów wypełniają jedynie rodzice dzieci, które zamieszkują poza obwodem szkoły.

 

Uchwała Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w sprawie ustalenia kryteriów... - 1

Uchwała Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w sprawie ustalenia kryteriów... - 2

Zarządzenie Burmistrza Jelcza-Laskowic w sprawie ustalenia terminów rekrutacji...

 

Dokumenty do wypełnienia:

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie do klasy I

Zgłoszenie do klasy I - rejon

Oświadczenie o wielodzietności oraz samotnym wychowaniu

Oświadczenie o zatrudnieniu oraz rozliczeniu podatku

 

Copyright © 2020 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.