foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

"Nieustanny wzrost oczekiwań, zagrożeń i wymagań stawianych przed młodymi ludźmi odbija się negatywnie na ich dobrostanie psychicznym, całościowym rozwoju i umiejętności adaptacji do zmieniających się warunków życia. Dlatego profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży staje się z roku na rok coraz bardziej istotnym obszarem działań, zarówno w sektorze zdrowia, jak i w edukacji i wychowaniu."

 

image1 3PSP 2 w Jelczu-Laskowicach realizuje w roku 2019 Program "Szkoła Myślenia Pozytywnego", ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że nie można efektywnie uczyć dzieci, których psychoemocjonalne potrzeby nie są zaspokojone. W ramach programu klasy, które włączyły się w jego realizację, wykonują co miesiąc zadania certyfikacyjne, m. in. odbyły się ciekawe spotkania na temat "Czy warto pomagać?" z przedstawicielami organizacji pozarządowych "Parasol" i "Tęcza", które na co dzień zajmują się pomocą osobom z niepełnosprawnościami.

 

W ramach projektu "Myślę Pozytywnie 2019" nasza placówka została objęta również nowoczesnym programem szkoleniowym, który do tej pory nie był realizowany w polskich szkołach w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego. 4 listopada wybrani nauczyciele PSP 2 oraz chętni rodzice i przedstawiciele innych placówek oświatowych spotkali się na warsztatach, podczas których eksperci Instytutu Myśłenia Pozytywnego poruszyli tematykę sieciowania w ramach placówek realizujących program certyfikacyjny Szkoła Myślenia Pozytywnego, fundraisingu na rzecz profilaktyki zdrowia psychicznego oraz tworzenia Klubów Liderów Myślenia Pozytywnego.

Serdecznie dziękujemy: ekspertom za ciekawe, inspirujące spotkanie; rodzicom- za uczestnictwo, które jest wyrazem troski o zdrowie psychiczne dzieci oraz chęci współpracy ze szkołą w tym zakresie; wszystkim uczestnikom za intensywną pracę, otwartą postawę oraz dostrzeganie potrzeby zmian w edukacji w podejściu do zdrowia psychicznego.

image116Mamy nadzieję, że spotkanie to zaowocuje połączeniem sił, wspólnym działaniem i image114budowaniem koalicji na rzecz ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Copyright © 2020 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.