foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

Z dniem 29.01.2019 weszło w życie zarządzenie Burmistrza Jelcza - Laskowic w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych w szkołach, Zawiera terminarz czynności związanych z rekrutacją, informację o kryteriach oraz wymaganych dokumentach . Kryteria rekrutacji dzieci spoza obwodu do klasy pierwszej określone są w uchwale nr XXXII.245.2017 z 31 marca 2017 r. Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach.

Wnioski można składać w sekretariacie PSP nr 2, pokój nr 110 I piętro w okresie od 11.02 do 1.03.2019 w godzinach od 7:00 do 15:00.

Wymagane dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka z nr PESEL,
  • dowód tożsamości rodzica /opiekuna prawnego,
  • wypełniony wniosek wraz z załącznikiem lub zgłoszenie, dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.

Uwaga: dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z załącznikiem o spełnianiu kryteriów wypełniają jedynie rodzice dzieci, które zamieszkują poza obwodem szkoły.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Copyright © 2020 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.