foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

Od 11 lutego 2019 r. nastąpi zmiana planu lekcji w:

  • oddziałach zerowych,
  • klasach 4-8 szkoły podstawowej,
  • klasach 3 gimnazjum.

Nowy plan lekcji jest dostępny w zakładce Plan lekcji.

Uwaga!

Plan zajęć Wychowania do życia w rodzinie będzie zamieszczony w e-dzienniku.

Copyright © 2019 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.