foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

phoca thumb m 007 rozpoczecie roku 2018 2019

3 września 2018r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curii w Jelczu-Laskowicach świętowano inaugurację nowego roku szklonego 2018/2019. Już o godz. 8.00 w kościele pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbego księża odprawili Mszę świętą w intencji uczniów i pracowników szkoły. W sali gimnastycznej zaś odbyło się pięć uroczystych apeli z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Społeczność uczniowska, nauczyciele, pracownicy obsługi oraz zaproszeni goście, tj. rodzice, dziadkowie oraz gospodarz naszej placówki Pan burmistrz Bogdan Szczęśniak i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Krzysztof Woźniak mieli przyjemność uczestniczyć w tym uroczystym wydarzeniu przypadającym w roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Pani dyrektor Agata Skierska przedstawiła swoich zastępców, tj.: Panią Bożenę Ganczarek, Panią Izabelę Siedlecką i Pana Kamila Ciomę. Życzyła wszystkim zgromadzonym owocnej pracy i sukcesów. Podkreśliła niepowtarzalność tego roku szkolnego skupionego wokół wyjątkowej, patriotycznej rocznicy oraz podwójnych egzaminów: gimnazjalistów i ósmoklasistów.

Spotkanie uczniów oddziałów ,,0” oraz klas I-III z dyrekcją uświetnił montaż słowno – muzyczny pod tytułem ,,Witaj szkoło!”. Krótki program artystyczny przygotowany przez szkolny chór pod kierunkiem Pana Dariusza Drużbiaka oraz występ uzdolnionych recytatorek z klasy 5a pod opieką Pani Anieli Hołodniak został radośnie przyjęty przez najmłodszych uczniów naszej szkoły. Młodzi artyści poetyckim słowem z zapałem przekonywali żegnających beztroski wakacyjny czas uczniów, że: ,,Przyswajanie nowych treści to nie żadna kara i przychodzi temu łatwiej, kto się bardziej stara. Gdy ambicję i ciekawość w parę połączymy, to z pewnością na świadectwach szóstki zobaczymy.” W optymistyczny, pogodny nastrój wprowadziły natomiast wszystkich zebranych słowa piosenki wykonanej przez chór. Może stać się ona mottem rozpoczynającego się roku szkolnego nie tylko dla najmłodszych uczniów naszej szkoły: ,,Powitaj nas szkoło i bądź drugim domem, przyjaznym, bezpiecznym i miłym, tu chcemy się uczyć, tu chcemy się bawić,
nabierać mądrości i siły.”

Inne atrakcje przygotowano dla uczniów klas IV-VIII oraz gimnazjum. Pani dyrektor Agata Skierska w towarzystwie Pana burmistrza Bogdana Szczęśniaka miała przyjemność wręczyć stypendia najlepszym uczniom, którzy w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 wykazali się wyjątkowo kulturalnym zachowaniem i wysoką średnią ocen.

Całej Dwójkowej społeczności szkolnej życzymy harmonijnego rozwoju w każdej dziedzinie, radości płynącej z poszerzania życiowych horyzontów, wielu ciekawych wyzwań i sprzyjającej atmosfery do pracy nad sobą.

Copyright © 2019 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.