foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

W ramach realizowanego w naszej szkole w bieżącym roku projektu ,, Do Wolnej i Niepodległej”, upamiętniającego setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości został zorganizowany wyjątkowy konkurs literacki. Młodzi adepci pióra zmierzyli się z odpowiedzią na niezwykle trudne, lecz aktualne pytanie: Czy łatwo dziś być patriotą?
Zgłoszone prace literackie oceniała komisja w składzie:

  • p. Aniela Hołodniak - nauczyciel j. polskiego, opiekun Klubu Patriotycznego - Mały Rycerz,
  • p. Matylda Fryszer - nauczyciel języka polskiego
  • p. Jolanta Rodziewicz - nauczyciel języka polskiego
  • p. Aleksandra Zubowska - nauczyciel języka polskiego
  • p. Sylwia Kryłat - nauczyciel języka polskiego

Do konkursu uczniowie zgłosili łącznie 21 prac, w tym 18 tekstów pisanych prozą i 3 poetyckie realizacje tematu. Komisja postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach: klas 4-6 oraz klas 7 i gimnazjalnych.

LAUREACI W KATEGORII KLAS 4 - 6

1 miejsce: MARLENA WEROCY klasa 6f

2 miejsce: MATEUSZ PAWŁOWSKI klasa 6d

3 miejsce: JULIA BRZOSTEK klasa 6d

wyróżnienia: KAROLINA TASIOR klasa 6d, MICHA

Ł KURKOWSKI klasa 4aLAUREACI W KATEGORII KLAS 7 i GIMNAZJALNYCH:

1 miejsce: JULIA PACHOŁ klasa 2a

2 miejsce: NATALIA ŚNIEGULA klasa 3b

3 miejsce: JULIA WASILKO klasa 2a

Wszyscy laureaci, oprócz dyplomów i upominków książkowych, otrzymali szczególne wyróżnienie. Nagrody podczas patriotycznego spotkania ze świadkiem historii wręczył im nasz gość honorowy - Pani Wanda Bilnik-Różycka.

Aniela Hołodniak

Copyright © 2019 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.