foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

062 wzorowy uczen8 lutego 2018r. miało miejsce wielkie święto szkolne, które zgromadziło w sali gimnastycznej liczne grono najzdolniejszych uczniów, ich rodziców, dziadków oraz gości – Panów burmistrzów: Bogdana Szczęśniaka i Marka Szponara oraz przewodniczącego Rady Rodziców Pana Tomasza Werocego. Podczas uroczystej gali z rąk Pani dyrektor Agaty Skierskiej i Pana dyrektora Lesława Zwardonia 96 uczniów klas IV-VII odebrało dyplomy Wzorowego Ucznia, a ich rodzice otrzymali listy gratulacyjne. Warunkiem takiego wyróżnienia było uzyskanie średniej ocen minimum 4,75 i bardzo dobrego lub wzorowego zachowania. W grupie szczególnie docenionych znaleźli się także stypendyści, których noty za wyniki w nauce nie mogły być niższe niż 5.20 dla klas IV-VI i 5.0 dla klas VII. Przyjemność wręczenia stypendiów przypadła Panom burmistrzom, którzy osobiście gratulowali wszystkim wspaniałych not za pierwsze półrocze roku szkolnego 2017/2018 i życzyli dalszych sukcesów. Całość uświetniły występy artystyczne uczniów przygotowanych przez: Halinę Olczak, Danutę Pasierbską, Dariusza Drużbiaka.

Copyright © 2019 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.